KONKURS O DOROCZNE NAGRODY TUP

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o doroczne nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2022 roku

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP ( w załączeniu ) każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie,
może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.
Prace należy przesłać do 1 października 2023 r. na adres organizatora 

W przypadku przekazywania pracy w wersji analogowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego( §10 pkt 1. Regulaminu Nagrody TUP), należy złożyć ją w
Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30; można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu
decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2023.
W załączeniu:

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu.