Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z miastem Zduńska Wola. Pielęgnowanie tradycji, upowszechnienie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy i osiągnięciach bieżących, a także dostarczenie społeczności lokalnej istotnych informacji na temat Zduńskiej Woli oraz promowanie miasta.

Zachęcamy do nadsyłania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich, których tematyka dotyczy geografii, gospodarki przestrzennej i architektury miasta, historii, kultury, turystyki, itp. Najlepsza praca zostanie wydana w formie książki.

Prace dyplomowe należy zgłaszać do 30 wrzesnia 2023 r. na adres organizatora (ul. A. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola).

Regulamin konkursu