Konkurs Fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”

Konkurs Fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”

Przypominamy, że już 15 stycznia upływa termin nadsyłania zdjęć na Konkurs Fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów w wieku do 25 lat. Przewidziane są dwie kategorie tematyczne: N - procesy i formy naturalne oraz A - obiekty antropogeniczne, w ogólnych zarysach odpowiadające tradycyjnemu podziałowi na geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną. Każdy uczestnik może zgłosić (wyłącznie w formie elektronicznej) do 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach. Szczegółowe wymagania określone są w regulaminie, zamieszczonym na stronie konkursu. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Prawie wszystkie dotychczasowe edycje konkursu (oprócz dwóch, kiedy na przeszkodzie stanęła epidemia Covid-19) zwieńczone były wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac, prezentowaną w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wystawione są prace nagrodzone i wyróżnione w jubileuszowej dziesiątej edycji. Wernisaż kolejnej wystawy planowany jest na 18. kwietnia 2023 r.

Wyniki dotychczasowych edycji, włącznie ze zdjęciami nagrodzonymi i wyróżnionymi udziałem w wystawie, są dostępne na stronie WNG UŁ. Zachęcamy wszystkich studentów i uczniów do udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że w bieżącej edycji nasz region, a przede wszystkim nasz Wydział pokaże się od jak najlepszej strony.

Joanna Petera-Zganiacz i Piotr Czubla