Geografia na Uniwersytecie Łódzkim w szanghajskim rankingu GRAS

ranking Szanghaj

Dyscyplina Geografia na Uniwersytecie Łódzkim
uwzględniona w prestiżowym

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS),

publikowanym rokrocznie przez chińską agencję ShanghaiRanking Consultancy.

Jest to cenione w świecie akademickim zestawienie, które pozwala wskazać na najsilniejsze pozycje oferty naukowej tysięcy uczelni z całego globu.

Uniwersytet Łódzki – obok Uniwersytetów Medycznych w Bydgoszczy i Warszawie – jest jedną z trzech polskich uczelni, które w tym roku po raz pierwszy znalazły się w szanghajskim Global Ranking of Academic Subjects.

W tegorocznym rankingu znalazło się w sumie około 5000 uczelni z całego świata. Najlepiej wypadły Harvard University i Massachusetts Institute of Technology.

W ogłoszonym 19 lipca najnowszym zestawieniu - GRAS 2022 – uwzględniono łącznie 25 polskich uczelni. Najwyżej znalazł się Uniwersytet Warszawski (dyscyplina - fizyka) - w przedziale 50.–75. miejsce na świecie, a w największej liczbie dyscyplin w rankingu – w trzynastu – odnotowano Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Łódzki (dyscyplina – geografia) znalazł się w trzeciej setce uczelni na świecie (miejsca 201.-300.).

Ocena uczelni w rankingu GRAS odbywa się na podstawie pięciu wskaźników: liczby publikacji naukowych, liczby artykułów w najlepszych czasopismach, cytowania, współpracy międzynarodowej i prestiżowych nagród dla naukowców w wybranych dziedzinach (w tym m.in. Nagród Nobla). Zestawienie GRAS 2022 uwzględnia łącznie 54 dyscypliny w pięciu dziedzinach: nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o życiu oraz technicznych i inżynierskich.

Więcej na stronie akademickiego pisma Perspektywy oraz na stronie Global Ranking of Academic Subjects