FACE UP – współpraca europejskich miast poprzemysłowych

Zespół Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, jest partnerem międzynarodowego konsorcjum utworzonego do realizacji projektu FActory Cities in Europe: United in Partnership (FACE UP), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).

widok na nowe centrum Łodzi

Wymiana doświadczeń i promocja miast

Projekt FACE UP jest skoncentrowany na współpracy, wymianie doświadczeń i promocji europejskich miast, których tożsamość ukształtował okres rewolucji przemysłowej. Partnerami konsorcjum są miasta: Valdagno i Schio (Włochy), Oberhausen (Niemcy), Gabrovo (Bułgaria), Norrköping (Szwecja), Grosuplje (Słowenia), Osijek (Chorwacja), Gijon (Hiszpania) oraz Łódź (Polska), w której liderzy projektu dostrzegli istotny potencjał związany nie tylko z przemysłowym dziedzictwem, ale także z lokalnymi działaniami służącymi jego upowszechnianiu i ochronie. 

Tematyka projektu FACE UP jest bardzo mocno powiązana z badaniami prowadzonymi przez Katedrę Geografii Regionalnej i Społecznej i pozwala wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas realizacji zespołowych projektów krajowych i międzynarodowych, tj.: „Silna metropolia silny region”, „Dysproporcje społeczno-gospodarcze w Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki”, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, czy “Resituating Local in Cohesion and Territorial Development (RELOCAL)” w ramach programu Horyzont 2020, a także indywidualnych programów badawczych. 

CityLabs tworzone w ramach sieci uniwersytetów miast postindustrialnych UNIC

W trakcie trwania projektu FACE UP (lata 2023-2024) odbędą się trzy międzynarodowe warsztaty (jeden z nich w Łodzi) oraz dwa wydarzenia organizowane lokalnie przez każdego partnera projektu. Zadania realizowane w Łodzi będą wpisywać się w ideę CityLabs tworzonych w ramach sieci uniwersytetów miast postindustrialnych UNIC, do której w 2022 roku dołączył także Uniwersytet Łódzki.

FActory Cities in Europe. United in Partnership (FACE UP) to już piąty projekt finansowany w ramach europejskich programów takich jak: ESPON 2020, Horyzont 2020, Horyzont Europa, w których uczestniczy zespół naukowców z Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ.

Główni wykonawcy:

  • Dr Paulina Tobiasz-Lis. Koordynator ze strony UŁ. Specjalistka w zakresie geografii społecznej, geografii miast i wsi oraz rozwoju lokalnego.
  • Prof. dr hab. Marcin Wójcik. Specjalista w zakresie geografii wsi i rolnictwa, geografii społecznej i gospodarki przestrzennej.
  • Dr Karolina Dmochowska-Dudek. Specjalistka w zakresie geografii społecznej, geografii miast i wsi, rozwoju regionalnego i GIS.
  • Mgr Patrycja Grzyś. Specjalistka w zakresie geografii społecznej i geografii miast.

Wykonawcy wspomagający:

Informacje o projektach realizowanych w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej w ramach dotychczasowych międzynarodowych konsorcjów.

PROFECY - Inner Peripheries

RELOCAL

Desira – Digitisation: Economic and Social Impacts on Rural Areas (desira2020.eu)