Dzień Planisty WNG

W miniony poniedziałek, 17 kwietnia, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG miał przyjemność organizować Dzień Planisty. Hasłem przewodnim spotkania było „Planowanie przestrzenne w praktyce”. I właśnie do aspektów praktycznych nawiązywały wystąpienia zaproszonych gości i ćwiczenia dla studentów.

Dzień Planisty WNG rozpoczął się intensywną pracą warsztatową. Studenci podzieleni na grupy pracowali pod kierunkiem doświadczonych architektów: Jakuba Krzysztofika (3D Architekci z wizją) i Karola Drobniewskiego (Instytut Zagospodarowania środowiska i Polityki Przestrzennej). Efektem warsztatów były projekty zagospodarowania małej przestrzeni publicznej w obszarze śródmiejskim. Prace zawierały interesujące propozycje rozwiązań przestrzennych, omówione przez autorów w podsumowaniu. 

Koniec pracy warsztatowej był jednocześnie sygnałem do rozpoczęcia części teoretycznej. Wystartowaliśmy słodko, bo tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości rozpoczęły się wykłady teoretyczne dla wszystkich zainteresowanych. Wystąpienia poprowadzili praktycy planowania przestrzennego z najważniejszych instytucji z branży: Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Wydziału Zarządzania UŁ. Poruszona została tematyka planowania regionalnego i zintegrowanego; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Łodzi oraz audyt krajobrazowy województwa łódzkiego.

Był to wyjątkowy dzień, który pokazał, jak istotne jest szerokie omawianie problemów związanych z codzienną pracą planistów. Najwięcej na spotkaniu zyskali z pewnością studenci, jednak poruszona problematyka zainspirowała również środowisko planistów-praktyków oraz wykładowców akademickich do ożywionej dyskusji. W podsumowaniu wyrażono nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości.

Fotorelacja z wydarzenia
 

Fotorelacja z dnia planisty 1

Fotorelacja z dnia planisty 2

Dzień planisty 3

Dzień planisty 4

Dzień planisty 5

Dzień planisty 6

Dzień planisty 7

Dzień planisty 9

Dzień planisty 9

Dzień planisty 10

Dzień planisty 11

Dzień planisty 11a

Dzień planisty 12