Dni Otwarte na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ online

Zapraszamy na serię spotkań online, w trakcie których przedstawimy możliwości studiowania na naszym Wydziale, na studiach I stopnia (3-letnie studia licencjackie; 3,5-letnie inżynierskie - Gospodarka przestrzenna) oraz oferty pięciu kierunków. Każdy kierunek zostanie zaprezentowany jednego dnia. Spotkania mają pomóc kandydatom w ostatecznym podjęciu decyzji o wyborze studiów.

Drzwi otwarte WNG

Program każdego spotkania będzie podobny: przywitanie przez władze Wydziału, krótka prezentacja Wydziału, programu i warunków rekrutacji na kierunek, prezentacja kierunkowego koła naukowego (prowadzoną przez studentów), część z pytaniami i odpowiedziami.

Spotkanie zaplanowane jest maksymalnie na 1,5 godziny.

Plan spotkań:

27.03. 18.00 – Geoinformacja
28.03. 18.00 – Geomonitoring
30.03. 18.00 – Gospodarka Przestrzenna
3.04. 18.00 – Geografia
4.04. 18.00 – Turystyka i Rekreacja

Zapraszamy!

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UniLodz
dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ

Więcej informacji na:
FB/@wngunilodz 
IG/@geounilodz TT/@wngunilodz 

Link do spotkania