Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego
 


prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak po polsku in English

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655954
Fax: +42 6655951
Email: kfortun@uni.lodz.pl

SPIS PUBLIKACJI / PUBLICATIONS

 

 

2018

Taszarek, M., Brooks, H.E., Czernecki, B., Szuster, P., Fortuniak, K., 2018, Climatological aspects of convective parameters over Europe: a comparison of ERA-Interim and sounding data, Journal of Climate, Early Online Release. (PDF)

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak., Siedlecki, M., 2018, Long-term Turbulent Sensible-Heat-Flux Measurements with a Large-Aperture Scintillometer in the Centre of Łódź, Central Poland, Boundary-Layer Meteorology, On line first, DOI: 10.1007/s10546-017-0331-5. (PDF)

Qiu, C., Zhu, D., Ciais, P., Guenet, B., Krinner, G., Peng, S., Aurela, M., Bernhofer, C., Brümmer, C., Bret-Harte, S., Chu, H., Chen, J., Desai, A.R., Dušek, J., Euskirchen, E.S., Fortuniak, K., Flanagan, L.B., Friborg, T., Grygoruk, M., Gogo, S., Grünwald, T., Hansen, B.U., Holl, D., Humphreys, E., Hurkuck, M., Kiely, G., Klatt, J., Kutzbach, L., Largeron, C., Laggoun-Défarge, F., Lund, M., Lafleur, P.M., Li, X., Mammarella, I., Merbold, L., Nilsson, M.B., Olejnik, J., Ottosson-Löfvenius, M., Oechel, W., Parmentier, F.J.W., Peichl, M., Pirk, N., Peltola, O., Pawlak, W., Rasse, D., Rinne, J., Shaver, G., Schmid, H.P., Sottocornola, M., Steinbrecher, R., Sachs, T., Urbaniak, M., Zona, D., Ziemblinska, K., 2018, ORCHIDEE-PEAT (revision 4596), a model for northern peatland CO2, water, and energy fluxes on daily to annual scales, Geoscientific Model Development, 11, 497–519. (PDF)

2017

Barlow, J., Best, M., Bohnenstengel, S.I., Clark, P., Grimmond, S., Lean, H., Christen, A., Emeis, S., Haeffelin, M., Harman, I.N., Lemonsu, A., Martilli, A., Pardyjak, E., Rotach, M.W., Ballard, S., Boutle, I., Brown, A., Cai, X.M., Carpentieri, M., Coceal, O., Crawford, B., Di Sabatino, S., Dou, J.X., Drew, D.R., Edwards, J.M., Fallmann, J., Fortuniak, K., Gornall, J., Gronemeier, T., Halios, C.H., Hertwig, D., Hirano, K., Holtslag, A.A.M., Luo, Z.W., Mills, G., Nakayoshi, M., Pain, K., Schlunzen, K.H., Smith, S., Soulhac, L., Steeneveld, G.J., Sun, T., Theeuwes, N.E., Thomson, D., Voogt, J.A., Ward, H.C., Xie, Z.T., Zhong, J., 2017, Developing a research strategy to better understand, observe, and simulate urban atmospheric processes at kilometer to subkilometer scales, Bulletin of the American Meteorological Society, 98(10), ES261-ES264, DOI: 10.1175/BAMS-D-17-0106.1. (PDF)

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak., Siedlecki, M., 2017, Influence of Mean Rooftop-Level Estimation Method on Sensible Heat Flux Retrieved from a Large-Aperture Scintillometer Over a City Centre, Boundary-Layer Meteorology, 164(2), 281-301, DOI: 10.1007/s10546-017-0254-1. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak., W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2017, Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe, Agricultural and Forest Meteorology, 232, 306–318. (PDF)

Fortuniak, K., Przybylak, R., Araźny, A., Pawlak, W., Wyszyński, P., 2017, Sea water surface energy balance in the Arctic fjord (Hornsund, SW Spitsbergen) in May–November 2014, Theoretical and Applied Climatology, 128, 959–970, DOI: 10.1007/s00704-016-1756-3. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2017, On the intensity of methane exchange between the urban surface and atmosphere: Are cities comparable sources of methane to wetlands?, Urban Climate News, Quarterly Newsletter of the IAUC, 63, 16–21. (PDF)

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., 2017, Porównanie wybranych metod uzupełniania luk w pomiarach kowariancyjnych strumienia ciepła utajonego w różnych typach środowiska, Przegląd Geofizyczny, LXII, 3–4, 179–195. (PDF)

2016

Pawlak, W., Fortuniak, 2016, Eddy covariance measurements of the net turbulent methane flux in the city centre – results of 2-year campaign in Łódź, Poland. Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 8281–8294, DOI: 10.5194/acp-16-8281-2016. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Zieliński., M., 2016, Urban - wetland contrast in turbulent exchange of methane, Atmospheric Environment, 145, 176–191. (PDF)

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., Zieliński., M., 2016, Wetland Evapotranspiration: Eddy Covariance Measurement in the Biebrza Valley, Poland, Wetlands, 36(6), 1055–1067, DOI: 10.1007/s13157-016-0821-0. (PDF)

Wouters, H., Demuzere, M., Blahak, U., Fortuniak, K., Maiheu, B., Camps, J., Tielemans, D., van Lipzig, N.P.M., 2016, The efficient urban canopy dependency parametrization (SURY) v1.0 for atmospheric modelling: description and application with the COSMO-CLM model for a Belgian summer, Geoscientific Model Development, 9, 3027–3054, DOI: 10.5194/gmd-9-3027-2016. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak., Siedlecki, M., 2016, Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland, Proceedings of 1st Batlic Earth Conference "Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region", 13-17.06.2016, Nida, Litwa., 139–140. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2016, Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich rolniczych i naturalnych, Acta Geographica Lodziensia, 104, 101-112. (PDF)

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2016, Turbulencja optyczna w centrum miasta w świetle pomiarów scyntylometrycznych na przykładzie Łodzi, Acta Geographica Lodziensia, 104, 75-85. (PDF)

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., Zieliński, M., 2016, Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej, Acta Geographica Lodziensia, 104, 213-222. (PDF)

Okupny, D., Fortuniak, K., Kloss, M., Ziułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Bednorz, L., Pawlak, W., 2016, Wstepna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (dolina Biebrzy, NE Polska), Acta Geographica Lodziensia, 104, 213-222. (PDF)

Fortuniak, K., (red.), 2016, Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – doświadczenia trzyletnich pomiarów w Kopytkowie w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, 144ss.  (PDF) 

Fortuniak, K., 2016, Wymiana metanu i dwutlenku węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – przegląd opublikowanych wyników pomiarów bezpośrednich i oszacowań, w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 5-18. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Forysiak, J., Ziułkiewicz, M., Fortuniak, A., Okupny, D., 2016, Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy), w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 19-31. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Podstawowe zagadnienia wyznaczania strumieni turbulencyjnych na podstawie pomiarów wykonanych metodą  kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową, w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 33-65. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Metody weryfikacji jakości danych i określania obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych, w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 67-94. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak., 2016, Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA) do obliczania turbulencyjnych strumieni masy i energii z zastosowaniem metody kowariancji wirów (na przykładzie pomiarów w Kopytkowie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego), w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 95-126. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013, Łódź 2016, 117ss.  (PDF) 

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2014, Łódź 2016, 115ss.  (PDF) 

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2015, Łódź 2016, 114ss.  (PDF) 

2015

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2015, Selected spectral characteristics of wind turbulence over urbanised area in the centre of Łódź, Poland, Boundary-Layer Meteorology, 154, 137-156 DOI 10.1007/s10546-014-9966-7. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2015, Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability, Proceedings of International conference on Urban Climate 9, 20-24.07.2015, Toulouse, Francja, 148-151. (PDF)

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., Zieliński, M., 2015, Wstępne wyniki oceny zmienności parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej, metody Penmana-Monteitha i pomiarów ewaporometrycznych, Przegląd Geofizyczny, LX, 3-4, 187-204. 0(PDF)

2014

Pawlak, W., Fortuniak, K., Wibig, J., Piotrowski, P., 2014, Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia, 148-151. (PDF)

Ziułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Fortuniak, K., Kloss, M., Okupny, D., 2014, Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia, 152-154. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak,  W., 2014, Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia, 141-143. (PDF)

Fortuniak, K., Kłysik, K., Pawlak, W., Podstawczyńska, A., Siedlecki, M., Wibig, J., Zieliński, M., 2014, Singularities of the urban climate of Łódź,  Central Poland, [w:] Natural Environment of Poland and its protection in Łódź University Geographical Research, 125-150. (PDF)

2013

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, 2013, Integral turbulence statistics over a central European city centre, Boundary-Layer Meteorology, 146 (2), 257-276, DOI 10.1007/s10546-012-9762-1. (PDF)

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Turbulent sensible heat flux in Łódź, Central Poland, obtained from scintillometer and eddy covariance measurements, Meteorologische Zeitschrift, 22 (5), 603-613, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0448. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Long term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź, central Poland, Proceedings of  7th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Sweden. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2013, Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park, Proceedings of  7th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Sweden. (PDF)

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2013, Long term turbulence measurements over urbanized area in Łodź, central Poland, Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology “Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence“, Florence, 25-26.02.2013, 87. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak., 2013, 12 years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łodź, Poland, Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology “Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence“, Florence, 25-26.02.2013, 91-98. (PDF)

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland, Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology “Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence“, Florence, 25-26.02.2013, 99-105. (PDF)

2012

Bednorz E., Fortuniak K. 2012, Coreless winters in European sector of the Arctic and their synoptic conditions, Polish Polar Research, 33, 19-34, DOI: 10.2478/v10183−012−0007−2. (PDF)

Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2012, Porównanie wybranych metod określania parowania w Łodzi, Przegląd Geofizyczny, Rocznik LVII, zeszyt 2, 211-221. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Kłysik, K., 2012, Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym – Biebrzański Park Narodowy 2012, Przegląd Geofizyczny, Rocznik LVII, zeszyt 2, 255-265. (PDF)

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M. 2012, Urban flux measurements in Łódź, central Poland. FLUXLETTER, the Newsletter of FLUXNET, 5, 14-20. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2012, Urban rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results), Proceedings of International conference on Urban Climate 8, 6-10.08.2012, Dublin, Irlandia. (PDF)

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., 2012, The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz, Proceedings of International conference on Urban Climate 8, 6-10.08.2012, Dublin, Irlandia.

Zieliński, M., Fortuniak,. Pawlak, W., Siedlecki, M., 2012, Sensible heat flux in Lodz – scintillometer and eddy covariance measurements, Proceedings of International conference on Urban Climate 8, 6-10.08.2012, Dublin, Irlandia. (PDF)

2011

Bednorz E., Fortuniak K. 2011, The occurrence of coreless winters in central Spitsbergen and their synoptic conditions. Polar Research, 30, 12218, DOI: 10.3402/polar.v30i0.12218 (PDF).

Fortuniak, K., Wibig, J. Pawlak, W., 2011, Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location, Proceedings of 19th International Congress of Biometeorology. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2011, CO2 flux measurements in Łódź, Poland, International Association for Urban Climate Newsletter, 40, 20–24. (PDF)

Grimmond C.S.B., Blackett M., Best M.J., Baik J-J., Belcher S.E., Beringer J., Bohnenstengel S.I., Calmet I., Chen F., Coutts A., Dandou A., Fortuniak K., Gouvea M.L., Hamdi R., Hendry M., Kanda M., Kawai T., Kawamoto Y., Kondo H., Krayenhoff E.S., Lee S-H., Loridan T., Martilli A., Masson V., Miao S., Oleson K., Ooka R., Pigeon G., Porson A., Ryu Y-H., Salamanca F., Steeneveld G-J., Tombrou M., Voogt J.A., Young D., Zhang N., 2011, Initial Results from Phase 2 of the International Urban Energy Balance Comparison Project, International Journal of Climatology, 31, 244–272, DOI: 10.1002/joc.2227. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2011, Carbon dioxide flux in the centre of Łódź, Poland - analysis of a 2-year eddy covariance measurement data set, International Journal of Climatology, 31, 232–243, DOI: 10.1002/joc.2247. (PDF)

2010

Grimmond, C.S.B., Roth, M., Oke, T.R., Au, Y.C., Best, M., Betts, R., Carmichael, G., Cleugh, H., Dabberdt, W., Emmanuel, R., Freitas, E., Fortuniak, K., Hanna, S., Klein, P., Kalkstein, L.S., Liu, C.H., Nickson, A., Pearlmutter, D., Sailor, D., Voogt, J., 2010, Climate and More Sustainable Cities: Climate Information for Improved Planning and Management of Cities (Producers/Capabilities Perspective), Procedia Environmental Sciences, 1, (2010), 247-274. (PDF)

Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2010, Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi, [w:] Bednorz, E., Kolendowicz, L., (Eds.), 2010, Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 177-188. (PDF)

Fortuniak, K., Kłysik, K., Siedlecki, M., Pawlak, W., 2010, Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich - wstępne wyniki porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów, [w:] Bednorz, E., Kolendowicz, L., (Eds.), 2010, Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 151-162. (PDF)

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2010, Measurements of vertical carbon dioxide net flux in the center of Łódź - preliminary results from the period 2006-2009, Acta Agrophysica, 179, 59-70. (PDF)

Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2010, Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej, [w:] Barwiński, M., (Ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t.2, 359-367. (PDF)

Grimmond, C. S. B., Blackett M., Best M. J., Barlow J., Baik J-J., Belcher S. E., Bohnenstengel S. I., Calmet I., Chen F., Dandou A., Fortuniak K., Gouvea M. L., Hamdi R., Hendry M., Kawai T., Kawamoto Y., Kondo H., Krayenhoff E. S., Lee S-H., Loridan T., Martilli A., Masson V., Miao S., Oleson K., Pigeon G., Porson A., Ryu Y-H., Salamanca F., Shashua-Bar L., Steeneveld G-J., Tombrou M., Voogt J., Young D., Zhang N., 2010, The International Urban Energy Balance Models Comparison Project: First Results from Phase 1, Journal of Applied Meteorology and Climatology, 49(6), 1268-1292. (PDF)

Fortuniak, K, 2010, Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, 232 ss. (PDF)

2009

Fortuniak, K., 2009, Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi, Prace Geogr. IGiGP UJ, 122, 9-22 (PDF).

Bärring, L., Fortuniak, K., 2009, Multi-indices analysis of southern Scandinavian storminess 1780-2005 and links to interdecadal variations in the NW Europe-North Sea region, Int. J. Climatol., 29 (3), 373-384 (PDF).

Grimmond, C.S.B., Best, M., Barlow, J., Arnfield, A.J., Baik, J.-J., Baklanov, A., Belcher, S., Bruse, M., Calmet, I., Chen, F., Clark, P., Dandou, A., Erell, E., Fortuniak, K., Hamdi, R., Kanda, M., Kawai, T., Kondo, H., Krayenhoff, S., Lee, S.-H., Limor, S.B., Martilli, A., Masson, V., Miao, S., Mills, G., Moriwaki, R., Oleson, K., Porson, A., Sievers, U., Tombrou, M., Voogt, J., Williamson, T., 2009, Urban Surface Energy Balance Models: Model Characteristics and Methodology for a Comparison Study, [w:] Baklanov, A., Grimmond, S., Mahura, A., Athanassiadou, M. (Eds.),  Meteorological and Air Quality Models for Urban Areas, Springer Berlin Heidelberg, 183p., ISBN: 978-3-642-00297-7, 97-123 (PDF).

Fortuniak, K., 2009, Selected characteristics of the atmospheric turbulence over a central European city centre - integral statistics, Proc. 7th Int. Conf. on Urban Climate,  29 June -3 July, 2009, Yokohama, Japan, CD-rom (PDF).

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2009, Carbon dioxide flux in the center of Łódź, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set, Proc. 7th Int. Conf. on Urban Climate,  29 June -3 July, 2009, Yokohama, Japan, CD-rom (PDF).

Grimmond, C.S.B., Blackett, M., Best, M., Baik, J.-J., Belcher, S., Bohnenstengel, S.I., Calmet, I., Chen, F., Dandou, A., Fortuniak, K., Gouvea, M., Hamdi, R., Hendry, M., Kondo, H., Krayenhoff, S., Lee, S.-H., Loridan, T., Martilli, A., Masson, V., Miao, S., Oleson, K., Pigeon, G., Porson, A., Salamanca, F., Steeneveld, G.-J., Tombrou, M., Voogt, J., Zhang, N., 2009, The international urban energy balance comparison project: Initial results from phase 2, Proc. 7th Int. Conf. on Urban Climate,  29 June -3 July, 2009, Yokohama, Japan, CD-rom (PDF).

Bärring, L., Pawlak, W., Fortuniak, K., Andrae, U., 2009, High-resolution simulation of a windstorm event to assess sampling characteristics of windstorm measures based on observations, Proc. 2nd Int. Lund RCM Workshop, Lund, 4-8 May 2009, 155-156 (PDF).

Fortuniak, K., 2009, Global environmental change and urban climate in central European cities, Proc. Int. Conf. on Climate Change, Szczecin, 25-25 May 2009, 65-66 (PDF).

2008

Fortuniak, K., 2008, Numerical estimation of the effective albedo of an urban canyon, Theor. App. Climatol., 91, 245-258.

Fortuniak, K., Kłysik, K., 2008, Osobliwości klimatu miast na przykładzie Łodzi (Singularities of urban climate - Łódź case study) , [w:] Kłysik, K.,  Wibig, J.,  Fortuniak, K., (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 477-488 (PDF).

Fortuniak, K., Grimmond, C.S.B., Offerle, B., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2008, Singularities of turbulent urban heat fluxes in Łódź (Cechy charakterystyczne turbulencyjnych strumieni ciepła w mieście na przykładzie Łodzi), [w:] Kłysik, K.,  Wibig, J.,  Fortuniak, K., (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 233-242 (PDF).

Fortuniak, K., 2008, Short time wind gusts and wind pulsations for urban location in Lodz, central Poland., EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 5, 1p. ISSN 1812-7053 (PDF).

2007

Fortuniak, K. Bärring, L., 2007, Comparison of selected storminess indices based on point pressure measurements, Proc. 5th Study Conference on BALTEX, Kuressaare, Estonia, 4-8 June 2007, 155-156 (PDF).

Pawlak, W., Fortuniak, K., Offerle, B., Grimmond, C.S.B., 2007,  Zastosowanie metody korelacyjnej do pomiarów strumieni CO2 i H2O z powierzchni trawiastej (Application of the correlation method to measurements of CO2 and H2O fluxes from the grass surface), Prz. Geof., LII, 2, 95-106 (PDF).

2006

Fortuniak, K., 2006, Wybrane problemy pomiarów strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów, Ann. UMCS, s. B, LXI, 19, 175-183 (PDF).

Fortuniak, K., Kłysik, K., Wibig, J., 2006, Urban-rural contrasts of meteorological parameters in Łódź, Theor. App. Climatol., 84, 91-101.

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2006, Intra-urban differences of surface energy fluxes in a central European city. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 45, 125-136.

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Kłysik, K., Oke, T.R., 2006, Temporal variations in heat fluxes over a central European city centre, Theor. App. Climatol., 84, 103-115.

Fortuniak, K., Kłysik, K., Siedlecki, M., 2006, New measurements of the energy balance components in Łódź, Proc. 6th Int. Conf. on Urban Climate, 64-67 (PDF).

2005

Fortuniak, K., 2005, Urban climate research in Poland, Papers in Global Change IGBP, 12, 35-47 (reprint z: IAUC Newsletter, 10, 4-10, www.cmg.uprm.edu/newsletter/IAUC010.pdf)

Fortuniak, K., Offerle, B., Grimmond, C.S.B., 2005, Application of a slab surface energy balance model to determine surface parameters for urban areas, Lund eRep. Phys.Geog., 5, 90-91.www.nateko.lu.se/Elibrary/LeRPG/LeRPG5Article.pdf

Fortuniak, K., Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Kłysik, K., 2005, Parametrisations of clear sky downward radiation in an urban area - Łódź case study, DWD, Annalen der Meteorologie, 41(1), 154-157 (PDF).

Kłysik, K., Fortuniak, K., 2005, Maximum daily precipitation in the basin of central Poland rivers, Proc. 3th International Conference "Ecology of river's basins", Vladimir, Russia, 28-30.09.2005, 107-111.

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., 2005, Heat storage and anthropogenic heat flux in relation to the energy balance of a central European city centre, Int. J. Climatol., 25, 1405-1419 (PDF).

Pawlak, W., Fortuniak, K., Podstawczyńska, A., 2005, The influence of Urban canyon parameters on downward total solar radiation values - measurements and modelling, DWD, Annalen der Meteorologie, 41(1), 200-203 (PDF).

Pawlak, W., Siedlecki, M., Fortuniak, K., Kłysik, K., 2005, Dobowa zmienność strumienia CO2 nad polem przenżyta, Acta Agrophysica, 6(2), 473-483 (PDF).

2004

Fortuniak, K., 2004, Wybrane metody poszukiwania okresowej zmienności w szeregach klimatycznych. w: Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii (red. A. Bokwa, Z. Ustrnul), Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 31-52 (PDF).

Fortuniak,  K., Offerle, B., Grimmond, C.S.B., 2004, Slab surface energy balance scheme and its application to parameterisation of the energy fluxes on urban areas. NATO ASI, Kiev, Ukraine, 4-15.05 2004, 82-83, www.met.rdg.ac.uk/urb_met/NATO_ASI/talks.html

Fortuniak, K., Kłysik, 2004, Wybrane cechy klimatu lokalnego Łodzi (summary: Selected aspects of local climate in Łódź), Acta Geographica Lodziensia, 89, 195-206 (PDF).

Fortuniak, K., Kłysik, K., Wibig, J., 2004, Międzydobowa zmienność temperatury powietrza w Łodzi (summary: Interdiurnal variability of air temperature in Łódź), Acta Geographica Lodziensia, 89, 35-46 (PDF).

Pawlak, W., Fortuniak, K., Kłysik, K., Wibig, J., Siedlecki, M., Offerle, B.D., Grimmond, S., 2004, Pomiary składników bilansu energetycznego w Łodzi w latach 2000-2004 (summary: Energy balance components measurements in Łódź in the period 2000-2004), Acta Geographica Lodziensia, 89, 179-194 (PDF).

Wibig, J., Kłysik, K., Fortuniak, K., 2004, Rekonstrukcja serii temperatury powietrza w Łodzi z okresu 1903-2000 (summary: The reconstruction of the air temperature record in Łódź for the period 1903-2000), Acta Geographica Lodziensia, 89, 19-33 (PDF).

2003

Fortuniak, K., 2003, Miejska Wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, Wyd. UŁ, 233 ss (PDF).

Fortuniak, K., 2003, A slab surface energy balance model (SUEB) and its application to the study on the role of roughness length in forming an urban heat island, Acta Univ. Wrat., 2542,  368-377 (PDF).

Fortuniak, K., 2003, An application of the urban energy balance scheme for a statistical modelling of the UHI intensity, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, , vol. 1, 59-62 (PDF).

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2003, Chaotic attractors in urban roughness sub-layer turbulence, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, , vol. 1, 391-394 (PDF).

Bryś, T., Caputa, Z., Wibig, J., Bryś, K., Fortuniak, K., 2003, Humidity gradients in urban environments on the example of Wrocław, Sosnowiec 1and Łódź, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, vol. 1, 47-50 (PDF).

Kłysik, K., Fortuniak, K., 2003, Observed UHI intensity in Lodz - definition and typical values, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, vol. 1, 83-86 (PDF).

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Oke, T.R., Kłysik, K.,2003, Temporal variability in heat fluxes over a northern European downtown, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, , vol. 1, 301-304 (PDF).

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2003, Estimation of the effective albedo of the urban canyon - comparison of the two different algorithms, Acta Univ. Wrat., 2542,  361-367.

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2003, Application of physical model to study effective albedo of the urban canyon, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, vol. 1, 233-236 (PDF).

2002

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2002, Solarne pływy półdobowe ciśnienia atmosferycznego w Łodzi, Przegląd Geofizyczny, XLVII, z. 1-2, 15-26.

Fortuniak, K., 2002, A slab surface energy balance model and its application to the study on urban climate, Proc. Int. Conf. "Man and Climate in the 20th Century",  Wrocław, 13-15 June 2002, 43-44.

Fortuniak, K., 2002, Effective albedo of the urban canyon - model simulation considering infinite reflections between finite surfaces, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 145-146.

Fortuniak K., 2002, Fraktalne wymiary serii czasowej usłonecznienia. Sympozjum Klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika "Działalność Naukowa Profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja". Toruń, 16-17 IX 1993, 123-129.

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Oke, T.R., Kłysik, K., 2002, Analysis of long-term observations of urban surface-atmosphere energy exchange, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 28-29 (PDF).

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2002, Estimation of the effective albedo of the urban canyon - comparison of the two different algorithms, Proc. Int. Conf. "Man and Climate in the 20th Century",  Wrocław, 13-15 June 2002, 72-73.

2001

Fortuniak, K., 2001, Wpływ właściwości termicznych podłoża na intensywność miejskiej wyspy ciepła - analiza modelowa nocnego wychładzania powierzchni gruntu. Wyd. UW., Prace i Studia Geograficzne, 29, 297-302.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Trendy i okresowości zmian temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny, XLVI z. 4, 283-303.

Fortuniak, K., 2001, Energy balance model for a flat, homogenous soil., Paper of Polish-Russian Symposium "Applied Climatology and Bioclimatology", 47-55.

Fortuniak, K., Offerle B., Grimmond, S., Oke, T., Kłysik, K., Wibig, J., 2001, A system to observe the urban energy balance: Initial results from winter-time measurements in Łódź, Ann. UMCS, s. B, LV/LVI, 19, 167-176.

Fortuniak ,K., 2001, Spectral analysis as a bandpass filter - an example of application to the analysis of changes in cyclonic activity. Ann. UMCS, s. B, LV/LVI, 19, 159-166.

Fortuniak K., 2001, Stopień przesłonięcia horyzontu a natężenie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Dokumentacja Geograficzna, nr 23, 91-100.

2000

Fortuniak, K., 2000, Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 4, 139 s.

Fortuniak, K., 2000, A model of the nightime urban-rural temperature contrasts in Łódź, central Poland. ECAC 2000 - 3rd European Conference on Applied Climatology, 16-20 October 2000, Pisa, Italy, 6 s.(CD).

Fortuniak, K., 2000, Regularities in the polish temperature time series and climate prediction or reconstruction. Instytut Geografii UJ, Prace Geograficzne, z. 107, 357-363.

Fortuniak, K., 2000, Sky view factor and urban heat island intensity in Łódź. 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000 - Book of abstracts, 16-17.

Fortuniak, K., Kożuchowski, K., Papiernik, Ż., 2000, Sezonowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Warszawie w XIX i XX wieku. Przegląd Geofizyczny, XLV, z. 1, 17-32.

Kożuchowski K. (red.) Baliński W., Bartnik A., Buczyłko K.,  Degirmendžić J., Fortuniak K., Jokiel P., Liszewska M., Minkiewicz T., Papiernik Ż., Podogrocki J., Wagner A., Wibig J., Żmudzka E., 2000, Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne, Łódź, 315 s.

Kożuchowski K., Degirmendžić J., Fortuniak K., Wibig J., 2000, Trends to changes in seasonal aspects of the climate of Poland, Geographia Polonica, Vol. 73, No 2, 7-24.

1999

Fortuniak, K., Kłysik, K., 1999, Regularities in the time series of mean daily temperature in Poland 1956-1990. Geographia Polonica, Vol.72, No 1, 143-155.

Fortuniak, K., 1999, Modele statystyczne klimatu miasta. Materiały XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa", T. 2 - Region łódzki, Łódź, 9-11 września 1999 r, 148-150.

Fortuniak, K., 1999, Porównanie wybranych metod badania cykli klimatycznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Zmiany i zmienność klimatu Polski, ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka", Łódź, 4-6 XI 1999 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, 41-43.

Fortuniak, K., 1999, Porównanie wybranych metod weryfikacji domniemanych cykli klimatycznych. w: Zmiany i zmienność klimatu Polski, ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 4-6 listopada 1999, 71-75.

Groisman, P.Y., Karl, T.R., Easterling, D.R., Knight, R.W., Jamason, P.F., Hennessy, K.J., Suppiah, R., Page, C.M., Wibig, J., Fortuniak, K., Razuvaev, V.N., Douglas, A., Fřrland, E., Zhai P.M., 1999, Changes in the probability of heavy precipitation: Important indicators of climatic change. Climatic Change, 42, 243-283 (PDF).

Kłysik, K., Fortuniak, K., 1999, Temporal and spatial characteristics of the urban heat island of Łódź, Poland, Atmospheric Environment, 33, 3885-3895.

Kłysik, K., Fortuniak, K., 1999, Wieloletnie tendencje zmian stężenia dwutlenku siarki w Łodzi. w: Stan środowiska w województwie łódzkim w 1998 roku, praca zbiorowa, Łódź, 71-77.

Kożuchowski, K., Degirmendžić, J., Fortuniak, K., Wibig, J., 1999, Tendencje zmian sezonowych aspektów klimatu w Polsce. w: Zmiany i zmienność klimatu Polski, ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 4-6 listopada 1999, 107-122.

1998

Fortuniak K., 1998, Empiryczne charakterystyki zmienności klimatu Polski jako nielinio-wego układu dynamicznego. w: Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego, Wyd. UMCS, Lublin, 43-49.

Fortuniak K., 1998, Regular features of the temperature variability in Poland - wavelet analysis of long Polish records. The Second International Climate and History Conference, Norwich, UK, 7-11 September 1998, 39-41.

Fortuniak K., Kłysik K., 1998, Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 83-90. (PDF)

Fortuniak K., Kłysik K., 1998, Simple modelling of the UHI intensity and spatial distribution - A Łódź example. ECAC'98 - 2nd European Conference on Applied Climatology, 19-23 October 1998, Vienna, Austria, 5 s. (CD).

Fortuniak K., Kłysik K., 1998, The model of winter night-time temperature distribution in Łódź. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 393-402.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Ż., 1998, Roczny rytm termiczny klimatu Polski i jego sezonowe osobliwości. Przegląd Geograficzny, T. LXX, z. 3-4, 283-304.

Groisman P.Y., Karl T.R., Easterling D.R., Knight R.W., Jamason P.F., Hennessy K.J., Suppiah R., Page C.M., Wibig J., Fortuniak K., Razuvaev V.N., Douglas A., Fřrland E., Zhai P.M., 1998, Heavy Precipitation in a Changing Climate. Elements of Change 1998, Aspen Global Change Institute, 279-285.

Kłysik K., Fortuniak K., 1998, Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 23-32. (PDF)

Podstawczyńska A., Fortuniak K., 1998, Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 187-196.

Wibig J., Fortuniak K., 1998, The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 241-249.

1997

Fortuniak K., 1997, Regularne cechy zmienności temperatury powietrza w Warszawie (1779-1990) w świetle analizy falkowej. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji" - wystąpienia, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r., 136-143.

Fortuniak K., Gajda-Pijanowska I., Kłysik K., Niedźwiecki M., 1997, Distribution of exceedance probability for interdiurnal variability of mean daily temperature in selected mountain stations. Acta Univ. Wratislaviensis No 1950, Ser. C, Vol. IV, 123-126.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Wibig J., 1997, Selected Indices and Indicators of extreme events change in Poland. Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, National Climatic Data Center, NOAA, 18 (PDF).

Wibig J., Fortuniak K., 1997, Zmienność rozkładu dobowych sum opadu w lipcu w Łodzi w okresie 1931-1995. Sympozjum Jubileuszowe PTGeof. "Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne" - materiały, Warszawa, 12-14 listopada 1997, 175-180.

1996

Fortuniak K., 1996, Roczny cykl klimatyczny. w: Kożuchowski K. (red.) - Współczesne zmiany klimatyczne. Klimat Szczecina i współczesne zmiany klimatyczne w rejonie Morza Bałtyckiego, Rozprawy i Studia USz, T. 224, 32-45.

Fortuniak K., 1996, Fractal dimensions of the time series of different meteorological parameters from Poland. European Conference on Applied Climatology, Norrköping, Sweden, 7-10 May 1996, 134-135.

Fortuniak, K., 1996, Periodicities of the temperature and precipitation in Poland in the period 1956-1990. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 102, 93-98.

Kłysik K, Fortuniak K., 1996, Urban heat island in Łódź, Poland - Temporary variability and spatial differentiation. ICUC'96 - International Conference on Urban Climatology, June 10-14, 1996, Essen, Germany. Book of Abstracts, 222.

1995

Fortuniak K., 1995, Does hyperbolic intermittency exist in the extreme variability of climatological data? Empirical study of Polish records. Publications of the Academy of Finland 6/95, 277-279.

Fortuniak K., 1995, The influence of smoothing procedure on estimation of the correlation dimension. Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation. Proceedings of the Regional Workshop, Prague, Czech Republic, September 11-15, 1995, 321-328 (PDF).

Fortuniak K., 1995, Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia  w Łodzi. w: Kłysik K. (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 99-110.

Jönsson P., Fortuniak K., 1995, Interdecadal variations of surface wind direction in Lund, southern Sweden, 1741-1990. International Journal of Climatology, vol. 15, 447-461.

Kłysik K., Fortuniak K., 1995, Skrajne wartości temperatury powietrza w Łodzi w okresie 1951-1990. w: Kłysik K. (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 117-127.

Kłysik K., Fortuniak K., Gajda-Pijanowska I., 1995, Charakterystyka warunków termicznych sezonu grzewczego w Łodzi. w: Kłysik K. (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 287-293.

Kłysik K., Fortuniak K., Zawadzka A., 1995, Charakterystyka bioklimatu Łodzi-Lublinka w świetle zmienności ochładzania w latach 1951-1990. w: Kłysik K. (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 271-278.

Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., Kafar M., 1995, The reconstruction of the temperature record in Łódź in the period 1903-1990. w: Kłysik K. (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 129-134.

Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., Kafar M., 1995, The estimation of the thermal town surplus in Łódź in the period 1903-1930. w: Kłysik K. (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 135-142.

1994

Fortuniak K., 1994, Wymiary atraktora klimatu. Przegląd Geofizyczny, XXXIX z. 3, 261-270.

Fortuniak K., 1994, Weather attractor reconstructed from daily temperature data and its dimensions. w: Brázdil R., Kolář M. (eds.) - Contemporary Climatology. Proceedings of the meeting of the Commission on Climatology of the International Geographical Union, 15-20 August 1994, Brno, Czech Republic, 213-218.

Fortuniak K., 1994, Wpływ aglomeracji łódzkiej na usłonecznienie. Przegląd Geofizyczny, XXXIX, z. 1-2, 169-178.

1993

Kłysik K., Fortuniak K., 1993, Spatial differentiation of the maximal daily and monthly precipitation in the area of central Poland. w: Sevruk B., Lapin M. (eds. ) - Precipitation Variability & Climate Change. Proceedings of the International Symposium on Precipitation and Evaporation, Bratislava 1993, vol. 2, 41-46, 219-220.

Kłysik K., Kafar M., Fortuniak K., Wibig J., 1993, The meteorological observation records from Łódź. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr. z. 95, 59-65.

Kłysik K., Fortuniak K., 1993, Maksymalne opady dobowe w środkowej Polsce. Przegląd Geograficzny, T. LXIV, z. 1-2, 97-110. 

1992

Kłysik K., Fortuniak K., 1992, Przestrzenne zróżnicowanie największych opadów dobowych i sum miesięcznych na obszarze środkowej Polski. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Geogr., vol. 33, nr  1-2, Lubelskie Tow. Naukowe, Lublin 1995, 51-65.

 

 

Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655954, Fax: +42 6655951