Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego
 


prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak po polsku in English

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655954
Fax: +42 6655951
Email: kfortun@uni.lodz.pl

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH / INNE WYJAZDY NAUKOWE

 

2016

 

1st Baltic Earth Conference "Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region", 13-17.06.2016, Nida, Litwa

referat: Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M., Siedlecki)

Urban Workshop on integration of atmospheric processes across scales, 16-18.11.2016, Reading, UK

uczestnictwo w warsztatach bez prezentacji

 

2015

 

Potsdam Greenhouse Gas Workshop - From Natural to Urban Systems, 19-23.10.2015, Poczdam, Niemcy.

poster: Comparison of the diurnal and seasonal variability of turbulent fluxes of greenhouse gases (water vapor, carbon dioxide and methane) in the center of Lodz, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
poster: Preliminary results of two years CO2 and CH4 eddy-covariance flux measurements at Biebrza wetlands. (K. Fortuniak, W. Pawlak)

V Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23.2015.

referat: Wybrane charakterystyki ruchu turbulencyjnego powietrza nad obszarem zurbanizowanym na przykładzie Łodzi. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

"The 9th International Conference on Urban Climate (ICUC-9)", Toulouse, Francja, 20-24.07.2015.

referat: Urban-rural differences in longwave radiation – Łódź case study. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
referat: Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland - comparison of diurnal and seasonal variability. (W. Pawlak, K. Fortuniak)

 

2014

 

4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Novosibirsk, Russia.

referat: Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland. (K. Fortuniak., W. Pawlak)
poster: Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak, J. Wibig, P. Piotrowski)
poster: Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park, Poland.
(M. Ziułkiewicz, J. Forysiak, A. Fortuniak, K. Fortuniak, M. Kloss, D. Okupny)

International Geographical Union Regional Conference “Changes, Challenges, Responsibility”, 18-22.08.2014, Cracow.

referat: Climate of Łódź, Central Poland: Selected results from over 50-years long studies on urban climate in mid-European city (K. Fortuniak, K. Kłysik, W. Pawlak, A. Podstawczyńska, J. Wibig, M. Siedlecki, M. Zieliński)
referat: Long-term measurements of turbulent carbon dioxide net flux on urbanized area in comparison with agricultural terrain and wetlands (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

poster: Energy balance of the mid-European city centre: Łódź case study (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, K. Kłysik)

2013

 

International Conference On Urban Climate And On The History Of Meteorology: „Two hundred years of urban meteorology in the heart of Florence”, Florence, Italy, 25-26.02.2013.

referat: 12 years of energy balance and CO2 flux measurements in Łódź, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Long term turbulence measurements over urbanized area in Łódź, central Poland. (K. Fortuniak,  W. Pawlak)
referat: Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland. (M. Zieliński, K. Fortuniak,  W. Pawlak, M. Siedlecki)

XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agroklimatologów i Klimatologów, Warszawa, 18-20.09.2013.

referat: Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
referat: Charakterystyka stanowiska pomiarowego i wstępne wyniki badań strumieni netto gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4) na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego.
(K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

7th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden.

referat: Long term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź, central Poland (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)
referat: Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland. (M. Zieliński, K. Fortuniak,  W. Pawlak, M. Siedlecki)

poster: Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park. (K. Fortuniak,  W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

2012

 

12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Polska, 10-14.09.2012.

referat: Spectral characteristics of the turbulence over urbanized area (K. Fortuniak, W. Pawlak)
referat: Evapotranspiration characteristics of urban surface using eddy correlation measurement and Penman method.
(M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak)
poster: Preliminary results of evapotranspiration assessment from wetland using eddy correlation measurement.
(M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak)
poster: Turbulent sensible heat flux in Lodz derived from scintillometer measurements.
(M. Zieliński, K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

"CH4 and N2O FLUXNET workshop - The importance of land-atmosphere fluxes of me thane and nitrous oxide for the global greenhouse-gas balance - The need for a FLUXNET-GHG", Hyytiälä, Finlandia, 04-07.09.2012.

– uczestnictwo w konferencji, bez referatu.

“The 8th International Conference on Urban Climate (ICUC-8)”, Dublin, Irlandia, 06-10.08.2012.

poster: Urban rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results). (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
poster: The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz. (Siedlecki, M., W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Sensible heat flux in Lodz – scintillometer and eddy covariance measurements.
(M. Zieliński, K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

"Rola cyrkulacji w kształtowaniu klimatu", Sosnowiec, 19-21.04.2012.

poster: Charakterystyka turbulencyjnego ruchu powietrza nad miastem w świetle teledetekcji scyntylometrycznej. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Zieliński)

 

2011

 

19th International Congress of Biometeorology, Auckland, Nowa Zelandia, 04-08.12.2011.

poster: Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsation in an urban location. (K. Fortuniak, J. Wibig, W. Pawlak)

III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych", Zwierzyniec, 26-28.09.2011

referat: Pomiary turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego metodą scyntylometryczną (Fortuniak, K., Siedlecki, M., Pawlak, W., Kłysik, K., Zieliński, M.)
referat: Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym - Biebrzański Park Narodowy 2010 (Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Kłysik, K., Dąbrowska-Zielińska, K.)
poster: Porównanie wybranych metod oceny parowania w Łodzi (Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W.)

11th EMS Annual Meeting / 10th European Conference on Applications of Meteorology, Berlin, Germany, 12-16.09.2011

referat: Turbulence Characteristics and Energy Balance on Urbanised Area - Lodz Case Study (Fortuniak, K., Pawlak, W.)

XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Wrocław - Pokrzywna, 7-10.09.2011

poster: Charakterystyki turbulencji i bilans terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi (Fortuniak, K., Pawlak, W.)
poster: Wstępne wyniki oceny strumienia pary wodnej w różnych zbiorowiskach roślinnych (Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K.)

International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling, Beijing, China, 12-15.07.2011

poster: Turbulence Characteristics and Energy Balance on Urbanised Area - Lodz Case Study (Fortuniak, K., Pawlak, W.)

Wyjazd na wykłady w ramach programu ERASMUS / SOCRATES, Joensuu, Finland, 6–11.03.2011.

 

2010

 

Konferencja naukowa “Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”, Warszawa, 10–11.12.2010.

– uczestnictwo w konferencji, bez referatu.

Konferencja naukowa “Klimat Polski na tle klimatu Europy”, Poznań, 18–20.11.2010.

referat: Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich – wstępne wyniki porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów.(K. Fortuniak, K. Kłysik, M. Siedlecki, W. Pawlak).  
referat: Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi (Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W).

Greenflux International Conference and ICOS-PL Meeting, Mierzęcin, 13-16.09.2010

– uczestnictwo w konferencji, bez referatu.

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym”, Łódź, 8–12.09.2010.

referat: Miejska wyspa ciepła i bilans cieplny Łodzi. (K. Fortuniak)
referat: Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej. (Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W).

Wyjazd na wykłady w ramach programu ERASMUS / SOCRATES, Joensuu, Finland, 14–20.03.2010

 

2009

 

XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów”, Mierzęcic, 14–18.09. 2009.

referat:  Pomiary turbulencyjnych i radiacyjnych składników bilansu cieplnego w Łodzi. (K. Fortuniak, , K. Kłysik, W. Pawlak, M. Siedlecki).
referat: Pomiary pionowego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi – wstępne wyniki z lat 2006 – 2009.
(W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki)

The 7th International Conference on Urban Climate (ICUC-7)”, Yokohama, Japan,
29.06 – 3.07.2009
.

referat:  Selected characteristics of the atmospheric turbulence over a central European city centre (K. Fortuniak).
referat: Carbon dioxide flux in the center of Łódź, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set
(W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki)

International Conference on Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region”, Szczecin, Poland, 25-28.05.2009.

referat: Global environmental change and urban climate in central European cities (K. Fortuniak).

Wyjazd na wykłady w ramach programu ERASMUS / SOCRATES, Joensuu, Finland, 3–13.03.2009

 

2008

 

European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, Holland, 27.09.-03.10.2008.

referat: Short time wind gusts and wind pulsations for urban location in Lodz, central Poland.

“Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce”, Warszawa, 24-26 listopada 2008.

referat: Wpływ metodyki pomiarowej na wyznaczanie maksymalnych prędkości i porywów wiatru o zadanym prawdopodobieństwie przewyższania.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metodyka badań klimatu miasta”, Gaik-Brzezowa, 18-21 września 2008 r.

referat: Metody pomiarów turbulencyjnych strumieni energii i pędu na obszarach miejskich.

Wyjazd w ramach wymiany naukowej, St. Petersburg, Rosja, 13-20.04.2008

 

2007

 

“XXIV General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics”, Perugia, Włochy, 2-13.07.2007.

referat: Multi-indices analysis of Scandinavian storminess in last two hundred years (K. Fortuniak, L. Bärring).

“Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy”,
Toruń, 11-13.10.2007.

referat: Urban climate research in Poland and abroad - history and contemporary trends.

IV Ogólnopolska Konferencja nt. „Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29.11-1.12.2007.

referat: Singularities of urban heat fluxes in Łódź. (K. Fortuniak)
referat: Singularities of urban climate - Łódź case study (K. Fortuniak, K. Kłysik)

“Fifth Study Conference on BALTEX ”, Kuressaare, Saaremaa, Estonia, 4-8.06.2007.

poster: Comparison of selected storminess indices based on point pressure (K. Fortuniak L. Bärring).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych”,
Kraków, 31.05-1.06.2007.

– uczestnictwo w konferencji, bez wystąpienia

 “ESF Exploratory Workshop on Econometric Time-Series Analysis Applied to Climate Research”,
Frascati, Włochy, 5-8.09.2007.

– uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

Warsztaty letnie „Summer School in Statistical Downscaling”, Łódź, 18-22.06.2007.

– uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

 

2006

 

„6th International Conference on urban climate”, Geteborg, Sweden, 12-16.06.2006.

referat: New Measurements of The Energy Balance Components In Łódź.

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów, 8-10.06.2006.

referat: Wybrane problemy pomiarów strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów.

 “MUSCAD 2006: Holocene climate variability, solar variability and vegetation modelling”, Lund, Sweden, 19 – 20.10.2006.

– uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

„Współczesna meteorologia i Klimatologia w Geografii i Ochronie Środowiska” – Wrocław, 16-17.11.2006.

– uczestnictwo w konferencji, bez wystąpienia

„Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts – European context”, Warszawa, 7-9.12.2006.

– uczestnictwo w konferencji, bez wystąpienia

Lund, Szwecja 10.IX-10.XI.2006 – staż naukowy w ramach programu STATME

 

2005

 

„17th International Congress of Biometeorology”, Garmisch-Partenkirchen,Germany, 5-9.09.2005.

referat: Parametrisations of clear sky downward radiation in an urban area – Łódź case study.
poster: The influence of Urban canyon parameters on downward total solar radiation values – measurements and modelling.

3th International Conference “Ecology of river’s basins”, Vladimir, Russia, 28-30 .09.2005.

referat: Maximum daily precipitation in the basin of central Poland rivers.

Warsztaty letnie CESSAR “Modern techniques in atmospheric and climatic studies”, Kościelisko, 20‑23.06.2005.

– uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

 

2004

 

Regional-Scale Climate Modelling Workshop – High-resolution climate modeling: Assessment, added value and applications, Lund, Sweden, 29.03 – 2.04. 2004.

poster: Application of a slab surface energy balance model to determine surface parameters for urban areas.

NATO Advanced Study Institute – Flow and Transport Processes in Complex Obstructed Geometries,
Kiev, Ukraine, 4-15.05.2004.

referat: Slab surface energy balance scheme and its application to parameterisation of the energy fluxes on urban areas.

Warsztaty letnie CESSAR “Physical Mechanisms of Climate Change”, Piaski k/Rucianego Nidy, 21‑24.06.2004.

– uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

Fourth Annual Meeting of the European Meteorological Society, Nice, France, 26‑30.09. 2004.

referat: Estimation of the radiation absorption in urban canyon.

 

2003

 

Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Zastosowanie metod statystycznych w klimatologii”,
Kraków  -  Gaik-Brzezowa, 8-11.05.2003 r.

referat: Metody badania cykli klimatycznych

5th International Conference on Urban Climate, Łódź 1-5.09.2003

referat: Observed UHI intensity in lodz – definition and typical values
referat: An application of the urban energy balance scheme for a statistical modeling of the UHI intensity
referat: Urban-rural contrasts of meteorological parameters in Łódź
poster: Chaotic attractors in urban roughness sub-layer turbulence

 

2002

 

4th Symposium of the Urban Environment w Norfolk, USA, 20-24.05.2002

poster: Effective albedo of the urban canyon – model simulation considering infinite reflections between finite surfaces.
poster: Tests of approaches to simulate heat islands in the urban canopy layer. (wsp.: K. Kłysik, T. Oke, I. McKendry,
S. Krayenhoff).
poster: Analysis of long-term observations of urban surface-atmosphere energy exchange. (wsp.: K. Kłysik, B. Offerle,
S. Grimmond, T. Oke).

Międzynarodowa Konferencja “Man and Climate in the 20th Century”, Wrocław, 13‑15.06.2002

referat: A slab surface energy balance model and its application to the study on urban climate.

Mini warsztaty "Probabilistyczne problemy w naukach atmosferycznych i hydrologicznych", Będlewo, 16-18.12.2002

udział w organizacji konferencji, bez referatu.

 

2001

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 26-28.09.2001

referat: Spectral analysis as a bandpass filter – an example of application to the analysis of changes in cyclonic activity

Konferencja nt. Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka, Warszawa,
25-26.10.2001

poster: Analiza modelowa nocnego wychładzanie powierzchni gruntu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu właściwości termicznych podłoża na intensywność miejskiej wyspy ciepła.

 

2000

 

European Geophysical Society, XXV General Assembly, Nicea, Francja, 25-29.04.2000

referat: Changes in the power spectrum of pressure tendency in Lund in the period 1780-1996.

Millennium – Images and Reconstructions of Weather and Climate over the Last Millennium, Kraków, 20-22.09.2000

referat: Regularities in the Polish temperature time series and climate reconstruction.

IV Konferencja Topoklimatyczna „Współczesne badania topoklimatyczne”, Warszawa,   27‑30.09.2000

referat: Sky view factor and UHI in Łódź.

The 3rd European Conference on Applied Climatology (ECAC 2000), Piza, Włochy, 16‑20.10.2000

poster: A model of the night-time urban-rural temperature contrasts in Łódź, Central Poland.

X Sympozjum Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 30.11.2000

– uczestnictwo w konferencji, bez wystąpienia

 

1999

 

XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa”, Łódź, 9-11.09.1999

poster: Modele statystyczne klimatu miasta.

Konferencja „Zmiany i Zmienność Klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka”, Łódź, 4-6. 11. 1999

referat: Porównanie wybranych metod badania cykli klimatycznych.
referat: Tendencje zmian sezonowych aspektów klimatu w Polsce.

 

1998

 

The Second International Climate and History Conference, CRU, Norwich, Wielka Brytania, 7-11.09.1998

poster: Regular features of the temperature variability in Poland – wavelet analysis of long Polish records.

The 2nd European Conference on Applied Climatology (ECAC’98), Wiedeń, Austria, 19‑23.10.1998

poster: Simple modelling of the UHI intensity and spatial distribution – A Lodz example.

 

1997

 

46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji”, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21.09.1997

referat: Regularne cechy zmienności temperatury powietrza w Warszawie (1779-1990) w świetle analizy falkowej.

Sympozjum Jubileuszowe „Ekstremalne Zjawiska Meteorologiczne, Hydrologiczne i Oceanograficzne”,
Warszawa, 12-14.11.1997

referat: Wichura w dniu 28 marca 1997 r. w świetle pomiarów anemometrycznych w Łodzi.
poster: Zmienność rozkładu dobowych sum opadu w lipcu w Łodzi w okresie 1931-1995.

III Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 22-24. 10. 1997

referat: Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model.
referat: Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi
poster: A model of urban heat island in Łódź in winter.
poster: The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995
referat: Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi.

 

1996

 

International Congress on Environment and Climate (ICEC’96), Rzym, Włochy,  4‑8.03.1996

poster: Does quasi-biennial oscillations exist in the surface meteorological records? Empirical study from Poland.

Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. M. Molgi „Mikroklimat i parowanie terenowe”,
Rydzyna, 22-24.04.1996

referat: Zalesienie a opady atmosferyczne w środkowej Polsce.

European Conference On Applied Climatology (ECAC’96), Norrköping, Szwecja, 7‑10.05.1996

poster: Fractal dimensions of the time series of different meteorological parameters from Poland.

International Conference on Urban Climatology (ICUC’96), Essen, Niemcy, 10-14.06.1996

poster: Urban heat island in Lodz, Poland – temporary variability and spatial differentiation.

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Problemy Współczesnej Klimatologii i Agro-klimatologii regionu lubelskiego”, Lublin – Zagłębocze, 24-25.10.1996

referat: Empiryczne charakterystyki zmienności klimatu Polski jako nieliniowego układu dynamicznego.

 

1995

 

SILMU Conference on Past Present and Future Climate, Helsinki, Finlandia, 22‑25.08.1995

poster: Does hyperbolic intermittency exist in the extreme variability of climatological data? Empirical study of Polish records.

Regional Workshop on Vulnerability and Adaptation Assessments for Transition Countries, Praga, Czechy, 11-15.09.1995

referat: The influence of smoothing procedure on estimation of the correlation dimension.

International Conference on Climate Dynamics and the Global Change Perspective, Kraków, 17-20.10.1995

referat: Periodicities of the temperature and precipitation in Poland in the period 1956-1990.

Ogólnopolska konferencja nt. Klimatologiczne aspekty ochrony środowiska w obszarach górskich, Karpacz 7-9.06.1995

referat: Rozkłady prawdopodobieństwa międzydobowej zmienności temperatury na wybranych stacjach górskich.

 

1994

 

Meeting of The Commission on Climatology of the International Geographical Union, Brno, Czechy, 15-20.08.1994

referat: Weather attractor reconstructed from daily temperature data and its dimensions.

 

1993

 

International Symposium on Precipitation and Evaporation, Bratysława, Słowacja, 1993

referat: Spatial differentiation of the maximal daily and monthly precipitation in the area of central Poland.

 

1992

 

III Seminarium Naukowe nt. Klimat pola uprawnego, poświęcone pamięci Profesora Włodzimierza Zinkiewicza,
Puławy, 15-16.10.1992

poster: Przestrzenne zróżnicowanie największych opadów dobowych i sum miesięcznych na obszarze środkowej Polski.

II Ogólnoposka konferencja nt. Klimat i Bioklimat Miast, Łódź, 9-11.12.1992

referat: Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia  w Łodzi.
oraz 5 innych referatów i posterów – współautorstwo.

 

1989

 

Ogólnopolska konferencja nt. Współczesne Zmiany Klimatyczne w Polsce, Łódź, 12‑14.12.1989

- udział w organizacji konferencji, bez referatu.

 

 

Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655954, Fax: +42 6655951