Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Zarządzenia Dziekana na rok 2016


Zarządzenia Dziekana na rok 2016