Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

AKTY PRAWNE I ZARZĄDZENIA

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Aneks do Regulaminu Studiów w UŁ

USTAWY

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

UCHWAŁY SENATU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA:

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

STUDIA DOKTORANCKIE

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ

ZARZĄDZENIA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ