Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Wyniki konkursu „Geografia – proces, forma, obiekt” 2015

W czerwcu 2014 roku ogłoszony został już po raz trzeci Konkurs Fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”. Konkurs objął honorowym patronatem Pan prof. Tadeusz Marszał – Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli inicjatorzy tej idei, tj.:

  • Piotr Czubla – Pracownia Geologii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
  • Joanna Petera-Zganiacz – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Na konkurs wpłynęło około 700 fotografii autorstwa ponad 150 uczniów i studentów. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Do konkursu zakwalifikowano 395 prac w kategorii „Procesy i formy naturalne” oraz 186 w kategorii „Obiekty antropogeniczne”. Pozostałe fotografie nie mogły być ocenione ze względu na niezgodność z warunkami regulaminu.

Jury w składzie:

  • Sławomir Grzanek – Prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – przewodniczący Jury
  • Elżbieta Papińska – Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Renata Stadnik – Członek Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

nagrodziło w kategorii PROCESY I FORMY NATURALNE:

w kategorii OBIEKTY ANTROPOGENICZNE:

Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu Wystawy Fotograficznej, który odbędzie się podczas XV Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 16:00 w holu budynku Wydziału Nauk Geograficznych UŁ przy ul. Kopcińskiego 31 (na parterze).

Nagrodzone zdjęcia zostaną również przedstawione na wystawie, organizowanej w ramach XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Jury na wspólnym spotkaniu z Komitetem Organizacyjnym postanowiło wyróżnić dodatkowo 24 fotografie, które zostaną zaprezentowane na wystawie razem z nagrodzonymi. Wystawę będzie można oglądać od 22 kwietnia 2015 roku w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ przy ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Informacja o konkursie oraz regulamin zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Nauk Geograficznych.

Joanna Petera-Zganiacz i Piotr Czubla