Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 9:30-10:30 aula jest zarezerwowana dla dr P. Piotrowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr W. Retkiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 10-14 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr S. Ledzion-Trojanowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 I w godzinach 10-14 aula jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 9-13 aula jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 13-15 aula jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
1 II w godzinach 8-13 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
11 II w godzinach 8-13 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 II w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 II w godzinach 10-13 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 II w godzinach 12-13 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Sobczyńskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 23 XI w każdy czwartek do końca semestru w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 9-13 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla dr S. Kobojka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 I w godzinach 10-14 aula jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 9-13 aula jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 13-15 aula jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
11 II w godzinach 8-13 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 II w godzinach 8:30-10:30 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Twardego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 II w godzinach 8:30-10:30 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Twardego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 15:30-17 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wilusia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 13-14:30 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Sobczyńskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 I w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla dr S. Kobojka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Habrela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr S. Kobojka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 12:30-15 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Kitla.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
2 II w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wilusia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
2 II w godzinach 12:30-14:30 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Degirmendicia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 II w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 II w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 XI oraz we wszystkie środy do końca semestru w godzinach 17-20 aula jest zarezerwowana dla dr A. Głowacza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 IV w godzinach 12-16 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 IV w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 IV w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 IV w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 VI w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla mgr M. Nalej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX i 25 IX 2018 r. w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 I w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 I w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr J. Kowlaczyk-Anioł.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 10-18 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 26 X do końca semestru w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 10-14 sala jest zarezerwowana dla mgr J. Gałeckiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Majchrowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 I w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
2 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 II w godzinach 8-15 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX 2018 r. w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr W. Retkiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 10:30-12 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 9-11 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 II w godzinach 9-11 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 13-15 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 I w godzinach 9-13 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 II w godzinach 8-14 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr M. Jaskulskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
1 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr J. Latosińskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 II w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla prof. I. Jażdżewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla Dziekanatu WNG.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla Dziekanatu WNG.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 II w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla Dziekanatu WNG.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 II w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla Dziekanatu WNG.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr hab. W. Pawlaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 I w godzinach 11-14 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Fortuniaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 II w godzinach 10:30-15 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Forysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 I w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
22 I w godzinach 9-12 sala jest zarezerwowana dla dr M. Lamprechta.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
23 I w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla dr M. Lamprechta.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
29 I w godzinach 10-11:30 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 I w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla mgr J. Gałeckiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)