Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 X w godzinach 9-16 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Nasalskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 XI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 XI w godzinach 8-9:30 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 XI w godzinach 9:30-15 aula jest zarezerwowana dla dr M. Nalej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 8-14 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 II w godzinach 8-12 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 8-14 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 X, 17 X i 24 X w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 XII w godzinach 14-18 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Barwińskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 9-12 aula jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 13-14 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Sobczyńskiego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 II w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 X w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Bierut-Mordylak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 X, 19 XI, 3XII, 21 I, 18 II, 24 III, 21 IV, 19 V, 16 VI, 23 IX w godzinach 10-13 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 XI w godzinach 10-15 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 XI w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr E. Papińskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 X w godzinach 17-20 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Mroczek-Żulickiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 IV w godzinach 9-18 sala jest zarezerwowana dla dr J. Kowalczyk-Anioł.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 9-18 sala jest zarezerwowana dla dr J. Kowalczyk-Anioł.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 X, 19 XI, 3XII, 21 I, 18 II, 24 III, 21 IV, 19 V, 16 VI, 23 IX w godzinach 9-11 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 X w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr B. Banasiak.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)