Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 XII w godzinach 12-13 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 I w godzinach 13:45-15:30 aula jest zarezerwowana dla dr E. Masierek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 I w godzinach 8-10 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 8-14 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 13:30-15 aula jest zarezerwowana dla dr E. Masierek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr A. Majchrowskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 II w godzinach 9-13 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 II w godzinach 13:30-15 aula jest zarezerwowana dla dr E. Masierek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 II w godzinach 11-13 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 II w godzinach 8-12 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 XII w godzinach 12-? aula jest zarezerwowana dla mgr D. Nogali.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 I w godzinach 16-18 aula jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 8-14 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 II w godzinach 9-10 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Twardego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 XII w godzinach 14-18 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Barwińskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 I w godzinach 8-10 aula jest zarezerwowana dla dr inż. Z. Ledzion-Trojanowskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 9-12 aula jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 13-14 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Sobczyńskiego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Kittla.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 I w godz. 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr S. Kobojka (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
3 II w godz. 8-10 aula jest zarezerwowana dla dr inż. Z. Ledzion-Trojanowskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 II w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Twardego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 II w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 II w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Kittla.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 XII i 16 XII w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Szmidta.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 I w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 XII w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr J. Mokras-Grabowska.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 XII w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla mgr P. Kurzyk.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr J. Kowalczyk-Anioł (egzamin)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 10-14 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 X, 19 XI, 3XII, 21 I, 18 II, 24 III, 21 IV, 19 V, 16 VI, 23 IX w godzinach 10-13 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 XII w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 XII w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Kapusty.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 II w godzinach 12-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wojciechowskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 XII w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Mroczek-Żulickiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 12-15 sala jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 I w godzinach 8-14 sala jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 8-14 sala jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 I w godzinach 8-14 sala jest zarezerwowana dla mgr N. Gawior.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 II w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr J. Mokras-Grabowskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 XII w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Lechowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 XII w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
Od 25 XI w każdy poniedziałek do końca semestru w godzinach 16-18 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
Od 25 XI do końca semestru w poniedziałki w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr M. Lamprechta.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 13-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wojciechowskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 II w godzinach 12-? sala jest zarezerwowana dla dr M. Nalej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 II w godzinach 12-? sala jest zarezerwowana dla dr M. Nalej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 IV w godzinach 9-18 sala jest zarezerwowana dla dr J. Kowalczyk-Anioł.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 9-18 sala jest zarezerwowana dla dr J. Kowalczyk-Anioł.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 XI, 3 XII, 21 I, 18 II, 24 III, 21 IV, 19 V, 16 VI, 23 IX w godzinach 9-11 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 XII w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 I w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr M. Siedleckiego
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie środy do końca semestru w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 XII w godzinach 15:30-18 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 I w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr M. Siedleckiego
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 4 XI we wszystkie poniedziałki do końca semestru w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 XI, 26 XI, 10 XII, 17 XII, 7 I, 14 I, 21 I w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr hab. D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie wtorki do końca semestru w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 XII w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Lechowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 I w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 II w godzinach 10-14 sala jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza (egzamin).
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 I w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr B. Banasiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 XII w godzinach 16-20 sala jest zarezerwowana dla prof. M. Sobczyńskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 XII w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr T. Figlusa.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 XII w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr T. Figlusa.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 XII w godzinach 12-16 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Lechowskiego.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)