Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 12-13 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
27 VI w godzinach 11-14 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wiertelak.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
12 VI w godzinach 11.30-14.00 sala jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej-Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr E. Masiarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 VI w godzinach 9-17 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Dworakowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX i 26 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana na 70. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 IX w godzinach 9-15 aula jest zarezerwowana na immatrykulację nowego roku akademickiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 XI w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 VI w godzinach 13-16 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Pietrzak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla prof. E Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr W. Pawlaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 12.00-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Forysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 VI w godzinach 9-17 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Dworakowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
29 VI w godzinach 8-14 sala jest zarezerwowana dla dr M. Lamprechta.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 IX w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla dr E. Masierek.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
30 VI w godzinach 10-13 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)