Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 X w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 I w godzinach 8-13 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 I w godzinach 8-13 sala jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 I w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Twardego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 X w godzinach 16-18 aula jest zarezerwowana dla prof. Z. Rdzanego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 XI w godzinach 16-18 aula jest zarezerwowana dla Dziekanatu WNG na spotkanie studentów I roku I stopnia z przedstawicielami Studium Języków Obcych.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 XI w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla Dziekanatu WNG na spotkanie studentów I roku I stopnia z przedstawicielami Studium Języków Obcych.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 XII w godzinach 14-18 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Barwińskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 I w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Twardego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 X w godzinach 11-14 sala jest zarezerwowana dla spotkania Geoseniorów
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie poniedziałki do końca semestru w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 XI w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla mgr O. Wolskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
w każdy wtorek do końca semestru w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 X w godzinach 16-18 sala jest zarezerwowana dla mgr O. Wolskiego.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)