Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 IX w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX i 25 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana na inaugurację nowego roku akademickiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 X w godzinach 8-17 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Nasalskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej-Napierała.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 X w godzinach 8-17 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Nasalskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 IX w godzinach 10:30-15 sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
17 IX w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Petery-Zganiacz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej-Napierała.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 X w godzinach 8-17 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Nasalskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 X w godzinach 8-17 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Nasalskiej.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)