Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 IX w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 IX w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 IX w godzinach 8-14 aula jest zarezerwowana na wydziałową inaugurację roku akademickiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX w godzinach 12-16 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Kruś.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 IX w godzinach 10:30-? sala jest zarezerwowana dla prof. D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 IX w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej-Napierała.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 12-? sala jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie wtorki do końca września w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla mgr B. Miśkiewicz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie czwartki do końca września w godzinach 16-17 sala jest zarezerwowana dla mgr B. Miśkiewicz.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)