Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-12 aula jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 V w godzinach 11:45-14:20 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Dworakowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 V w godzinach 8-12 aula jest zarezerwowana dla dr J. Mokras-Grabowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 VI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 IV w godzinach 16-17:10 aula jest zarezerwowana dla dr W. Robaczyńskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 V w godzinach 16-17:10 aula jest zarezerwowana dla dr W. Robaczyńskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 VI w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 V w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Mroczek-Żulickiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 IV w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr R. Wilusia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 V w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 V w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie wtorki do końca semestru w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 VI w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: retwoj
29 IV w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Majchrowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 V w godzinach 9-10 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 IV w godzinach 9-11 sala jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 V w godzinach 12-? sala jest zarezerwowana dla dr R. Wilusia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie poniedziałki do 29 IV w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Milewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 VI w godzinach 10-14 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IV w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej- Napierała.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 IV w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Kowalskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
8 V w godzinach 11:30-13:00 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 V w godzinach 10-14 sala jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 V w godzinach 8-16 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Dworakowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 IV w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Dworakowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
14 V i 21 V w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr R. Kamockiego.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)