Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 12-13 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 IX w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla dr M. Lamprechta.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 IX w godzinach 12-15 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wiertelak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX i 26 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana na 70. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 IX w godzinach 9-15 aula jest zarezerwowana na immatrykulację nowego roku akademickiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 XI w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 II w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 II w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX i 25 IX 2018 r. w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
2-3 IX w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla dr A. Ogrodowczyk.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX 2018 r. w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 IX w godzinach 14-17 sala jest zarezerwowana dla mgr K. Pędziwiatr.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 IX w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr A. Bartnika.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 9:30-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Stasiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 IX w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Wolaniuk.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr W. Pawlaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 IX w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla dr M. Lamprechta.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 IX w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla dr E. Masierek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
28 IX w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)