Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 III w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr A. Wojnarowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 II w godzinach 17-19 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej na zajęcia "Ogarnij gegrę".
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 III w godzinach 17-19 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej na zajęcia "Ogarnij gegrę".
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 III w godzinach 17-19 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej na zajęcia "Ogarnij gegrę".
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 III w godzinach 17-19 aula jest zarezerwowana dla dr M. Adamczewskiej na zajęcia "Ogarnij gegrę".
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 III w godzinach 9-14 aula jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 IV w godzinach 8-15 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 IV w godzinach 17:30-20 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III w godzinach 8-16 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III w godzinach 8-16 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie wtorki do końca semestru w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 III w godzinach 12-16 sala jest zarezerwowana dla prof. D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 II W godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III w godzinach 8-16 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 II w godzinach 13-15 sala jest zarezerwowana dla dr M. Borowskiej-Stefańskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III w godzinach 8-16 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 II w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 V w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla dr Sz. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III w godzinach 8-16 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)