Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 V w godzinach 8:00-9:45 aula jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 V w godzinach 11-13 aula jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
1 VI w godzinach 8-11 aula jest zarezerwowana dla dr K. Dmochowskiej-Dudek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 VI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 VI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 V w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. A. Matczaka.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 V w godzinach 8:00-9:45 aula jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 V w 12-13 sala jest zarezerwowana dla mgr inż. W. Kralkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 VI w godzinach 14-15 aula jest zarezerwowana dla dr A. Wojnarowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 VI w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 VI w godzinach 11-12 aula jest zarezerwowana dla dr A. Bartnika.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 VI w godzinach 8-9:30 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wilusia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 V w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 V w godzinach 10-11:30 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wiertalak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 V w godzinach 8-10 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 V w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 27 V do 11 VI aula jest wyłączona z użytkowania z powodu prac remontowych.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 VI w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 VI w godzinach 9-10:30 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 VI w godzinach 12-13 aula jest zarezerwowana dla dr S. Kobojka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25-26 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana na 70. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 XI w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 V w godzinach 10-13 sala jest zarezerwowana dla mgr J. Gałeckiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12-14 VI w godzinach 9-15 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 V w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 V w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr W. Pawlaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
11 IV do końca semestru we wszystkie wtorki w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 31 III do końca semestru w każdy piątek w godz. 8:30-10:30 sala jest zarezerwowana dla dr inż M. Dankowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 V w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr J. Mokras-Grabowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 V w godzinach 14-15 sala jest zarezerwowana dla dr A. Bartnika.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 V do końca semestru sala jest zarezerwowana dla mgr M. Pietrzak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 V w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla prof. E Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 VI w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 VI w godzinach 12-? sala jest zarezerwowana dla dr M. Jaskulskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
13 VI w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr W. Pawlaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 VI w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla dr W. Pawlaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 VI w godzinach 12.00-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Forysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 VI w godzinach 9:00-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Forysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
19 VI w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 VI w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 VI w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 12.00-? sala jest zarezerwowana dla prof. J. Forysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 IX w godzinach 10-? sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
8 VI w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 V w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr A. Kulawiak.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
10 VI i 11 VI w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 V w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla mgr K. Pędziwiatr.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 V w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla mgr K. Pędziwiatr.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
5 VI w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr. I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
2 VI w godzinach 9-10 sala jest zarezerwowana dla dr. I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
26 VI w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr. I. Pielesiak.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)