Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr S. Kobojka.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 IV w godzinach 11:30-14:00 aula jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej-Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 V w godzinach 16-18 aula jest zarezerwowana dla dr A. Stasiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
8 V w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr T. Kośki.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
14 V w godzinach 14-15 aula jest zarezerwowana dla dr R. Wiertelak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
11 VI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 VI w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Jokiela.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 IV w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
15 VI w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla mgr M. Nalej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 VI w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla mgr M. Nalej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX i 25 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 IV, 25 IV i 9 V (środy) w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr M. Jaskulskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 4 IV do końca maja w godzinach 16-18 sala jest zarezerwowana dla dr R. Szkupa.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
W każdy piątek do końca semestru w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
W dniach 25 IV oraz 9 V i 16 V w godzinach 8 – 10 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Milewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
W każdą środę do końca semestru w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr A. Majchrowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
W każdy czwartek do końca semestru w godzinach 8-14 sala jest zarezerwowana dla dr S. Krysiaka i prof. M. Ziułkiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
We wszystkie piątki do końca semestru w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr J. Mokras-Grabowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
9 IV 16 IV i 23 IV w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Frydrych.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
14 V w godzinach 15-16 sala jest zarezerwowana dla dr R. Wiertelak.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
21 V w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr R. Wiertelak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Matczaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 16-18:30 sala jest zarezerwowana dla dr K. Dmochowskiej-Dudek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
W każdy czwartek do końca semestru w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla mgr K. Pędziwiatr.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
8 V w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr inż. T. Kośki.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IV w godzinach 8-12 aula jest zarezerwowana dla dr K. Leśniewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 IV w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)