Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: retwoj
22 VI w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana na egzamin z meteorologii i klimatologii dla I roku geografii przez p. prof. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
23 VI w godzinach 15-17 aula jest zarezerwowana dla prof. M. Ziułkiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX i 25 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana na inaugurację nowego roku akademickiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla mgr A. Bierut-Mordylak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 IX w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Będkowskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 VI w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 VI w godzinach 12-13 sala jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 VI w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. A. Matczaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 VI w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Fortuniaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 VI w godzinach 11-13 sala jest zarezerwowana dla prof. K. Fortuniaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
24 IX w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wibig.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 VI w godzinach 9-13 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Petery-Zganiacz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 VI w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Petery-Zganiacz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 IX w godzinach 10:30-15 sala jest zarezerwowana dla dr D. Dzieduszyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 VI w godzinach 11-12 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 VI w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr E. Masiarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 VI w godzinach 10-11 sala jest zarezerwowana dla dr E. Masiarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 VI w godzinach 9-18 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Maciejewskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 VI w godzinach 11-12 sala jest zarezerwowana dla dr I. Pielesiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 VI w godzinach 10:30-12:30 sala jest zarezerwowana dla dr Ł. Musiaki.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)