Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
3 IV w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Świerczewskiej-Gładysz.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 IV w godzinach 9-11 aula jest zarezerwowana na "Festiwal Nauki" dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 IV w godzinach 18-19 aula jest zarezerwowana na "Festiwal Nauki" dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 III w godzinach 11-14 aula jest zarezerwowana dla prof. E. Kobojek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 IV w godzinach 12-16 aula jest zarezerwowana dla dr A. Kapusty.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
20 IV w godzinach 12-16 aula jest zarezerwowana dla dr A. Kapusty.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
27 IV w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr A. Kapusty.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
11 V w godzinach 12-13:30 aula jest zarezerwowana dla dr A. Kapusty.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 III w godzinach 9-14 aula jest zarezerwowana dla prof. J. Wojciechowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 III w godzinach 10-12 aula jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 III w godzinach 9-14 aula jest zarezerwowana dla prof. A. Podstawczyńskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 IV w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana na "Festiwal Nauki" dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
5 IV w godzinach 8-14 aula jest zarezerwowana na "Festiwal Nauki" dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
6 IV w godzinach 8-10 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
7 IV w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla prof. B. Włodarczyka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 IV w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 II do 26 IV (wszystkie środy) w godzinach 16:30-19:30 sala jest zarezerwowana na wykłady dla szkół ponadgimnazjalnych "Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim".
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
10 V w godzinach 12-14:30 aula jest zarezerwowana dla mgr M. Dworakowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 V w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla prof. P. Czubli.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 V w godzinach 14-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Kaczmarek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25 V w godzinach 8-10 aula jest zarezerwowana dla dr B. Krakowiak.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
26 V w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana dla dr T. Napierały.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
12 VI w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana dla dr B. Bartosiewicza.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
25-26 IX w godzinach 8-20 aula jest zarezerwowana na 70. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
21 XI w godzinach 8-18 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 XI w godzinach 8-16 aula jest zarezerwowana dla prof. S. Tanasia.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 III w godzinach 10-12 sala jest zarezerwowana dla prof. J. Wojciechowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 IV w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr A. Głowacza.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
25 IV w godzinach 14:00-15:45 sala jest zarezerwowana dla mgr M. Kowalskiego .
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
29 III w godzinach 13-15 sala jest zarezerwowana dla dr M. Borowskiej-Stefańskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 III i 1 IV w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Kobojek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
od 31 III do końca semestru w każdy piątek w godz. 8:30-10:30 sala jest zarezerwowana dla dr inż M. Dankowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
31 III w godzinach 8-10 sala jest zarezerwowana dla dr J. Mokras-Grabowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
14 III, 21 III, 4 IV, 25 IV, 9 V, 16 V (wtorki) w godzinach 17-20 sala jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 III, 21 III, 6 IV, 27 IV, 11 V, 18 V (czwartki) w godzinach 17-20 sala jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
18 III, 25 III oraz 01-02 IV, 22-23 IV, 13-14 V i 20-21 V (sobota - niedziela) sala jest zarezerwowana dla dr A. Stasiaka.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
22 III i 29 III w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr A. Majchrowskiej.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 III w godzinach 12:00-13:30 oraz 15:30-17:30 sala jest zarezerwowana na potrzeby PKA.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 III w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla dr E. Masierek.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 III w godzinach 11-12 sala jest zarezerwowana dla prof. E. Tomaszewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
4 IV w godzinach 8-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Kapusty.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 III w godzinach 12:00-13:30 sala jest zarezerwowana na potrzeby PKA.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 III w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla dr S. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
30 III w godzinach 14-16 sala jest zarezerwowana dla dr P. Tobiasz-Lis.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 III w godzinach 8-20 sala jest zarezerwowana dla dr S. Wiśniewskiego.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
29 III w godzinach 16-18 sala jest zarezerwowana dla Samorządu Studenckiego.
Kategoria: Sale
Napisał: anowak
31 III w godzinach 9:45-12 sala jest zarezerwowana dla dr A. Ogrodowczyk.
Kategoria: Sale
Napisał: mturczyn
16 III do 11 V (czwartek) w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. M. Wójcika.

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)