Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Uchwały Rady Wydziału 2016-2017


Uchwały Rady Wydziału na rok 2016/2017