Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Sugestie jury

Bardzo dziękujemy za liczne zgłoszenia na organizowany przez nas Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” 2014/2015. Decyzja jury o wyborze kilku najlepszych zdjęć w tej edycji konkursu opierała się na ocenie estetyki obrazu fotograficznego, kompozycji, treści i podjętego tematu. Jury zwracało uwagę na umiejętność znalezienia optymalnego kadru, a więc świadomość obrazu, światła i chwili. Uwzględnione zostały również walory techniczne zgłoszonych zdjęć.

Jury konkursu zwróciło uwagę na wiele zdjęć, które miały duży potencjał (np. ciekawe ujęcie tematu), ale aby osiągnąć dobry efekt wizualny, a co za tym idzie sukces w konkursie, wymagałyby dopracowania w dowolnym programie graficznym. Praca nad zdjęciem nie kończy się na naciśnięciu spustu migawki. Wynika to z faktu, że stałe proporcje kadru aparatu fotograficznego ograniczają możliwości kadrowania w czasie wykonywania zdjęcia, a jasność wizjera lub wyświetlacza ogranicza możliwość prawidłowej oceny naświetlenia ujęcia. Pracę nad zdjęciem warto kontynuować poprzez obróbkę komputerową (poprawa kadrowania, dobór odpowiedniego kontrastu, jasności, nasycenia itp.).

Członkowie Jury postanowili przekazać uwagi, jakie nasuwają się po analizie nadesłanych fotografii. Uwagi te mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnego zdjęcia lub osoby. Mają za zadanie pomóc w uniknięciu błędów, zarówno w trakcie wykonywania zdjęć, jak też podczas przygotowywania ich do konkursów fotograficznych.

  • Należy dokładnie czytać regulamin konkursu.
  • Tematyka zdjęć musi być zgodna z tematem konkursu oraz z wybraną kategorią.
  • Trzeba zwracać uwagę na dopuszczane przez regulamin rozmiary fotografii.
  • Należy dbać o prawidłową kompozycję.
  • W trakcie komponowania kadru należy unikać obiektów niepożądanych, jak np. podczas fotografowania krajobrazów należy unikać zawierania w kadrze przewodów elektrycznych, słupów.
  • Pliki należy odwrócić do właściwego położenia (np. spionizować).
  • Krzywy horyzont na ogół dyskwalifikuje zdjęcie – z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest wyraźnym, artystycznym środkiem przekazu.
  • Należy dbać o ostrość zdjęć – z wyjątkiem sytuacji, kiedy nieostrość służy konkretnemu celowi artystycznemu.
  • Warto dobrze zastanowić się nad tytułem – nie zawsze dosłowny jest najlepszy.
  • Warto zwracać uwagę na czystość matrycy aparatu, widoczną na wykonanych zdjęciach, a często nawet na wyświetlaczu lub w wizjerze (czyszczenie wykonują profesjonalne zakłady), a wykonane już zdjęcia można oczyścić w programie graficznym.

Dla większości uczestników konkursu wymienione zasady są oczywiste, a nawet banalne. Mamy nadzieję, że pozostałym osobom nasze uwagi pozwolą troszkę poszerzyć umiejętności i wzbogacić warsztat fotograficzny. Prosimy potraktować powyższe sugestie jako wyraz życzliwości i chęci pomocy adeptom sztuki fotograficznej.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu i liczymy, że napłynie jeszcze więcej interesujących i niebanalnych zdjęć niż w tym roku, a było pod tym względem naprawdę dobrze.

Życzymy wielu udanych ujęć i satysfakcji z wykonanych fotografii.

Jury i komitet organizacyjny konkursu