Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Sub-Department of Urban Geography

Staff

Head
Jacek KACZMAREK, Ph.D., assoc. prof.
Members
Sylwia KACZMAREK, Ph.D., assoc. prof.
prof. Stanisław LISZEWSKI, Ph.D.
Armina MUSZYŃSKA, M.A.
Ewa SZAFRAŃSKA, Ph.D.