Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Sub-Department of Spatial Policy

Staff

Head
Mykoła HABREL, Ph.D. assoc. prof.
Members
Arkadiusz JAKSA, Ph.D.
Agnieszka OGRODOWCZYK, Ph.D.
Michał KOWALSKI, M.A.
Szymon WIŚNIEWSKI, M.A.