Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Sub-Department of Political Geography

Staff

Head
prof. Marek SOBCZYŃSKI, Ph.D., assoc. prof.
Members
Marek BARWIŃSKI, Ph.D.
Andrzej RYKAŁA, Ph.D.