Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Sub-Department of Historical Geography and Cultural Heritage

Staff

Head
prof. Mariusz KULESZA, Ph.D.
Members
Magdalena DEPTUŁA, M.A.
Tomasz FIGLUS, M.A.
Łukasz MUSIAKA, M.A.