Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Sub-Department of Geography of Tourism

Staff

Head
Bogdan WŁODARCZYK, Ph.D., assoc. prof.
Members
Joanna KOWALCZYK-ANIOŁ, Ph.D.
Beata KRAKOWIAK, Ph.D.
Joanna LATOSIŃSKA, Ph.D.
Marzena MAKOWSKA-ISKIERKA, Ph.D.
Robert WILUŚ, Ph.D.
Jolanta WOJCIECHOWSKA, Ph.D., assoc. prof.