Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Zakład Zagospodarowania Środowiska

Adres:

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: