Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych

Adres:

ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź

Adres e-mail jednostki:

ptkig@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Historia jednostki:

Pracownia jako jednostka organizacyjna WNG funkcjonuje od dnia 1 października 2008 r.

Problematyka badawcza:

Główne kierunki działalności:
wykorzystanie technik komputerowych w naukach geograficznych, a zwłaszcza w badaniach z zakresu geografii komunikacji oraz cybergeografii.

Realizowane granty badawcze:

Brak informacji.

Ważniejsze publikacje:

Wykaz publikacji 2013:
1. Wojciech Retkiewicz "Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka"
2. Wojciech Retkiewicz "Przestrzeń Internetu w turystyce"

Informacje dla studentów (komunikaty, ogłoszenia):

Brak nowych informacji.

Jednostki podległe: