Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Adres:

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Strona WWW:

http://hydro.geo.uni.lodz.pl

Adres e-mail jednostki:

hydro@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: