Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Pracownia Dydaktyki Geografii

Adres:

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Strona WWW:

http://dydaktyka.geo.uni.lodz.pl/

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: