Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Adres:

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Strona WWW:

http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: