Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Specjalności magisterskie na kierunku Geografia w roku akademickim 2014/2015