Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Skład Rady Wydziału

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Dziekan – dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof.nadzw.
 • Prodziekan – dr hab. Marek Barwiński, prof.nadzw.
 • Prodziekan – dr hab. Elżbieta Kobojek, prof.nadzw.
 • Prodziekan – dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof.nadzw.
 • Prodziekan – dr hab. Sławoj Tanaś, prof.nadzw.
 • Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • Prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 • Prof. dr hab. Paweł Jokiel
 • Prof. dr hab. Andrzej Matczak
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marszał
 • Prof. dr hab. Marek Sobczyński
 • Prof. dr hab. Andrzej Suliborski
 • Prof. dr hab. Joanna Wibig
 • Dr hab. inż. Krzysztof M.Będkowski, prof.nadzw.
 • Dr hab. Leszek Butowski, prof.nadzw.
 • Dr hab. Piotr Czubla, prof.nadzw.
 • Dr hab. Jan Degirmendžić, prof.nadzw.
 • Dr hab. Mykola Habrel, prof.nadzw.
 • Dr hab. Jacek Forysiak, prof.nadzw.
 • Dr hab. Lidia Groeger, prof.nadzw.
 • Dr hab. Anna Janiszewska, prof.nadzw.
 • Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof.nadzw.
 • Dr hab. Jacek Kaczmarek, prof.nadzw.
 • Dr hab. Sylwia Kaczmarek,prof.nadzw.
 • Dr hab. Piotr Kittel, prof.nadzw.
 • Dr hab. Szymon Marcińczak, prof.nadzw.
 • Dr hab. Stanisław Mordwa, prof.nadzw.
 • Dr hab. Włodzimierz Pawlak
 • Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof.nadzw.
 • Dr hab. Zbigniew .Rdzany, prof.nadzw.
 • Dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof.nadzw.
 • Dr hab. Małgorzata Roman, prof.nadzw.
 • Dr hab. Andrzej Rykała, prof.nadzw.
 • Dr hab. Ewa Szafrańska
 • Dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof.nadzw.
 • Dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz, prof.nadzw.
 • Dr hab. Edmund Tomaszewski, prof.nadzw.
 • Dr hab. Juliusz Twardy, prof.nadzw.
 • Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska
 • Dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof.nadzw.
 • Dr hab. Anita Wolaniuk, prof.nadzw.
 • Dr hab. Marcin Wójcik, prof. nadzw.
 • Dr hab. Maciej Ziułkiewicz

Przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki do Rady Wydziału

 • Dr Marta Borowska-Stefańska
 • Dr Tomasz Figlus
 • Dr Marcin Jaskulski
 • Dr Armina Kapusta
 • Dr Mariusz Lamprecht
 • Dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
 • Dr Łukasz Musiaka
 • Dr Tomasz Napierała
 • Dr Iwona Pielesiak
 • Dr Andrzej Stasiak
 • Dr Robert Wiluś
 • Dr Szymon Wiśniewski

Przedstawiciele Rady Wydziału z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • Mgr Anna Galant
 • Mgr Mariola Milewska
 • Mgr Andrzej Nowak
 • Mgr Aleksandra Retkiewicz
 • Mgr Joanna Szymczak
 • Mgr Aleksandra Wierucka

Przedstawiciele doktorantów do Rady Wydziału

  Mgr Kalina Pędziwiatr

Przedstawiciele studentów do Rady Wydziału

 • Nadia Grzelak
 • Szymon Karcz
 • Paulina Kurzyk
 • Agnieszka Podyma
 • Martyna Ślifirska
 • Martyna Studnicka
 • Beata Tomiczek
 • Agnieszka Urbańska
 • Monika Warczyńska
 • Robert Wiktorski
 • Paulina Wilk
 • Katarzyna Wiśniewska
 • Maciej Wojtczak
 • Adam Zajączkowski

Profesorowie emerytowani

 • Dr hab.J.Dzieciuchowicz, prof.nadzw.
 • Prof.dr hab. K.Kłysik
 • Prof.dr hab. M.Koter
 • Dr hab. Z.Klajnert, prof.nadzw.
 • Prof.dr hab. S.Laskowski
 • Dr hab. Z.Maksymiuk, prof.nadzw.
 • Dr hab. K.Rembowska, prof.nadzw.
 • Prof. dr hab. K.Turkowska

Przedstawiciele do Rady Wydziału z głosem doradczym

 • Dr Wojciech Retkiewicz (kierownik PTKiG)
 • Dr Marcin Krystek (kierownik MG)
 • Dr Arkadiusz Głowacz (kierownik PDG)
­­­­­­­­­­­­

Delegaci Związków Zawodowych

 • Mgr Łukasz Lechowski (delegat NSZZ "SOLIDARNOŚĆ")
 • Mgr Anna Galant (delegat ZNP)