Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Rada Pracodawców i Biznesu

Protokoły z posiedzeń Rady Pracodawców i Biznesu przy Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

Zdjęcia ze spotkań Rady