Procedury dyplomowania

  • Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ PDF
  • Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej PDF DOCX
  • Zmiana tematu pracy PDF DOCX
  • Korekta tematu pracy PDF DOCX
  • Strona tytułowa pracy PDF DOCX
  • Ocena pracy dyplomowej PDF DOCX
  • Recenzja pracy dyplomowej PDF DOCX