Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 136
Telefon:
42-665-59-35
E-mail:
zbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl
zbigniew.rdzany@uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=z-rdzany
Konsultacje:
w sem. zimowym 2018/2019 poniedziałki 8.30-9.30, wtorki 14.00-15.00
Zainteresowania badawcze:
geomorfologia, geografia fizyczna,sedymentologia, paleogeografia plejstocenu
Pozostałe informacje:

Strona KGF: http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl
dla studentów: http://geoeko.geo.uni.lodz.pl
Materiały dydaktyczne do pobrania: