Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab., prof. UŁ Włodzimierz Pawlak

Jednostka:
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 233
Telefon:
42-665-59-52
E-mail:
wlodzimierz.pawlak@geo.uni.lodz.pl
wpawlak@uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://meteo.geo.uni.lodz.pl/wp/wp_pol.html
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: