Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr Szymon Wiśniewski

Jednostka:
Zakład Polityki Przestrzennej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103K
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=szymon-wisniewski
Konsultacje:
poniedziałek: 9:30-10:30, środa: 9:30-10:30
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: