Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Pracownicy

dr hab. Szymon Marcińczak

Jednostka:
Zakład Urbanizacji Przestrzeni
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok.
Telefon:
42-635-46-73
E-mail:
szymon.marcinczak@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: