Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Stanisław Mordwa, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Geografii Gospodarczej i Polityki Społecznej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-82
E-mail:
stanislaw.mordwa@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://www.kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/kadra/pracownicy-katedry/stanislaw-mordwa
Konsultacje:
wtorek 11-13
Zainteresowania badawcze:
kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, zagrożenia ładu społeczno-przestrzennego, wyobrażenia przestrzeni, geografia przestępczości, systemy informacji przestrzennej, patologie społeczne w przestrzeni miasta, kartografia tematyczna
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania:
Mordwa_hotspotyBezrobocie1.pps
Mordwa_hotspotyCrime1.pps