Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Polityki Przestrzennej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=mykola-habrel
Konsultacje:
obecny w dniach: 26-28.II, 12-14.III,
26-28.III, 16-18.IV, 7-9.V, 14-16.V, 4-6.VI
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: