Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Polityki Przestrzennej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=mykola-habrel
Konsultacje:
obecny w dniach: 2-5.X, 16-19.X, 23-25.X, 6-9.XI,
20-23.XI, 27-29.XI, 4-7.XII, 18-21.XII, 15-18.I
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: