Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Polityki Przestrzennej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=mykola-habrel
Konsultacje:
obecny w dniach: 8-10 X, 22-25 X, 5-7 XI,
19-21 XI, 3-5 XII, 17-19 XII, 15-17 I, 29-31 I
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: