Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

mgr inż. Mariola Milewska

Jednostka:
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 110K
Telefon:
42-635-45-50
E-mail:
mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://www.turyzm.edu.pl/
Konsultacje:
Środa 8:00 - 9:30
Czwartek 15:15 - 17:15
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: