Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Pracownicy

dr Mariusz Lamprecht

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/kadra/pracownicy-katedry/mariusz-lamprecht
Konsultacje:

poniedziałki godz. 10:00-12:00
czwartki godz. 13.00-14.00

Dyżur dla I roku studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna:
czwartki godz. 12.00-13.00
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:

Informacje dla studentów:

https://sites.google.com/site/mariuszlamprecht/
Materiały dydaktyczne do pobrania: