Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Magdalena Deptuła

Jednostka:
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 402
Telefon:
42-635-45-79
E-mail:
magdalena.deptula@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: