Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Marcin Jaskulski

Jednostka:
Zakład Geoinformacji
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 217 A
Telefon:
42-635-45-68
E-mail:
marcin.jaskulski@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Środa, Piątek- godz. 10-12 pokój 217A
Zainteresowania badawcze:
Geografia, Geomorfologia, Geologia strukturalna, GIS, Numeryczne Modele Terenu Przyrodnicze aspekty Gospodarki Przestrzennej
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: