Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Marzena Makowska-Iskierka

Jednostka:
Zakład Geografii Turyzmu
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 110
Telefon:
42-635-45-61
E-mail:
marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
poniedziałek: 10.30-12.30
wtorek: 11.30-13.30
Zainteresowania badawcze:
geografia turyzmu, przemiany obszarów pod wpływem turystyki, przemiany funkcji turystycznej miejscowości, przestrzeń turystyczna, procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno­‑wypoczynkowych; strefa podmiejska Łodzi, miejscowości pełniące funkcje turystyczne
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: