Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Marta Borowska-Stefańska

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=marta-borowska-stefanska
Konsultacje:
poniedziałek 08:20-9:50 środa 11:30-13:00
Zainteresowania badawcze:
planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie środowiska, tematyka powodziowa, GIS.
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: