Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Marek Barwiński, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 403
Telefon:
42-635-45-83
E-mail:
marek.barwinski@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://geopol.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=marek-barwinski
Konsultacje:
środa 12.00-14.00, pokój 403 K; dyżury dziekańskie: poniedziałek 8.30-10.00, pokój 11 N; środa 8.30-10.00, pokój 11 N
Zainteresowania badawcze:
geografia polityczna, geografia historyczna, geografia społeczna
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: