Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska

Jednostka:
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 304N
Telefon:
42-665-59-64
E-mail:
lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://czwartorzed.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=kotkowska
Konsultacje:
konsultacje pn. 12-13.30 czw 8.30-9.45 W dniach 22 stycznia - 12 lutego konsultacje są odwołane
Zainteresowania badawcze:
- geomorfologia i paleogeografia - geomorfologia fluwialna - geomorfologia glacjalna - sedymentologia - geografia Polski Środkowej - interakcje człowiek-środowisko - GIS - geoturystyka - propagowanie i popularyzacja wiedzy geograficznej - prawne aspekty ochrony środowiska abiotycznego
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: