Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

Jednostka:
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 235
Telefon:
42-665-59-54
E-mail:
krzysztof.fortuniak@geo.uni.lodz.pl
kfortun@uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://meteo.geo.uni.lodz.pl/kf/kf_pol.html
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: