Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

mgr Kalina Pędziwiatr

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
kalina.pedziwiatr@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/kadra/pracownicy-katedry/kalina-pedziwiatr
Konsultacje:
wtorek w godz. 11.00-12.00, czwartek w godz. 10.00-12.00. WTOREK 10.04.2018 KONSULTACJE ODWOŁANE Z POWODU CHOROBY
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: