Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Jednostka:
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=katarzyna-lesniewska
Konsultacje:
poniedziałek 10:00-11:30 środa 10:00-11:30
Zainteresowania badawcze:
gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, krajobraz kulturowy, GIS, geografia polityczna.
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: