Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Jednostka:
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=katarzyna-lesniewska
Konsultacje:
16.07-31.08.2018 - urlop Konsultacje w sesji poprawkowej: 21.09.2018 - godz. 12-14 Kolokwium poprawkowe z Systemu informacji przestrzennej GIS I odbędzie się 21.09.2018 w sali 319K o godz. 10. Kolokwium poprawkowe z Rysunku i grafiki komputerowej odbędzie się 24.09.2018 w sali 219K o godz. 12. W dniach 17-20.09 oraz 22-30.09.2018 - nieobecność z powodu wyjazdów służbowych
Zainteresowania badawcze:
gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, obszary wiejskie, dziedzictwo kulturowe, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, krajobraz kulturowy, GIS, geografia polityczna.
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: