Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

Jednostka:
Zakład Urbanizacji Przestrzeni
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok.
Telefon:
42-635-46-72
E-mail:
jolanta.gryszkiewicz@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: