Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Jarosław Kazimierczak

Jednostka:
Pracownia Rewitalizacji Miast
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 211
Telefon:
42-635-45-67
E-mail:
jaroslaw.kazimierczak@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Kazimierczak
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Geografia miast, rewitalizacja i demolowanie, przekształcenia obszarów centralnych miast i terenów poprzemysłowych, kurczenie się miast
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: