Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Jan Degirmendžić, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 134
Telefon:
42-665-59-28
E-mail:
jan.degirmendzic@geo.uni.lodz.pl
jandegir@uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://www.geo.uni.lodz.pl/files/jandegir/
Konsultacje:
środa 14.00-16.00
Zainteresowania badawcze:
górnotroposferyczne prądy strumieniowe, klimatologia synoptyczna i dynamiczna, niże Vb van Bebbera, meteorologiczne uwarunkowania występowania pożarów w Polsce
Pozostałe informacje:
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-9022-5822
Materiały dydaktyczne do pobrania: