Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Iwona Pielesiak

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
iwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=iwona-pielesiak
Konsultacje:
poniedziałek, środa 12:00-14:00
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: